Anmälan om flaggning

Enligt reglerna i Sverige ska aktieägare informera bolaget om större innehavsförändringar, så kallad flaggning. Vänligen kontakta SSABs Head of Investor Relations i dessa fall:
Per Hillström

Head of Investor Relations
+46 702 95 29 12
[email protected]