WearCalc – maximera utrustningens slitstyrka och räkna ut besparingen

WearCalc™ 3.1.0 gör det lätt att välja rätt slitplåt.

Hämta WearCalc

Beräkna slitage, ökad nyttolast och ökad livslängd – snabbt och enkelt

Du har kanske hört talesättet ”det man inte kan mäta kan man inte förbättra”. WearCalc, som finns i mobil- och datorversion, är ett verktyg som hjälper dig att beräkna fördelarna med att uppgradera till Hardox® slitplåt.

Det bästa slitskyddet för din utrustning

Det bästa slitskyddet för din utrustning börjar med att välja rätt slitplåt. Din utrustning utsätts för stötar varje dag, och du undrar säkert hur mycket slitage den tål, om du har valt rätt material och stålsorter och om den plåt du valt är värd investeringen.

Med WearCalc – som är kostnadsfri för SSABs slitplåtskunder – kan du snabbt och enkelt beräkna den relativa livslängden för Hardox-slitdelar med olika hårdhetsgrader, så att du kan välja den bästa plåten för dina behov.

WearCalc finns som app och i datorversion och ger dig möjlighet att beräkna livslängden för utrustning som dumprar och tippflak, samt glidslitage, stötslitage och erosion.

Fullständig datorversion

  • Fungerar direkt i webbläsaren
  • Omfattar glidslitage, stötslitage och erosion
  • Avancerad beräkning för tippflak och dumprar
  • Resultaten presenteras i lättläst tabellformat
  • Algoritm som tar hänsyn till storlek, stötvinkel och materialhastighet
  • Rapportgeneratorn skapar en rapport med ingångsparametrar och resultattabell
  • Rapportfilen kan sparas, delas med kollegor eller redigeras i Microsoft Word
  • Finns på 11 språk

Slitageprognos för optimal slitstyrka

WearCalc är ett kraftfullt prognosverktyg för beräkning av stötslitage, glidslitage och erosion, som hjälper dig att välja slitstål med optimal slitstyrka.

Stötslitage

Bygg-, gruv-, schakt- och krossutrustning är ofta utsatt för stötslitage i samband med upprepad på- och avlastning av stora mängder sten. De upprepade stötarna från stenarna medför allvarligt slitage som begränsar utrustningens livslängd.

Stötslitagemodellen tar hänsyn till stenarnas anslagsvinkel, storlek och även mineralsammansättning.

Glidslitage

Glidslitage inträffar när nötande material glider över stålytan, till exempel när en gruvtruck eller ett tippflak lastas av.

Glidslitagemodellen är baserad på två begränsande kurvor som representerar typen av ytskada, plastisk eller skärande. Relationen mellan stålets hårdhet och det nötande materialets hårdhet bestämmer skademekanismen och därmed den relativa livslängden.

Erosivt slitage

Erosivt slitage (eller erosion) inträffar när partiklar träffar en yta med relativt hög hastighet.

Erosivt slitage kan uppstå i cykloner, fläktar, tvära böjar i rör och kanaler, utrustning för sand- och slungblästring och liknande områden med avsevärd relativ rörelse mellan metallen och partiklarna.

Partikelns infallsvinkel och hastighet tillhör de parametrar som påverkar stålets relativa livslängd under förhållanden med erosivt slitage.

Tillämpningar med tippflak och dumprar

En modell skapades för att kunna uppskatta livslängden för tippflak som transporterar nötande material. Modellen baseras på fältmätningar av många tippflak som används inom olika verksamheter och med olika typer av sten. Man utförde sedan flödessimuleringar för att förstå hur slitaget fördelades i tippflaken och hur flakens utformning påverkar slitaget. Genom att kombinera detta i en algoritm kan man konstruera tippflak som är optimerade för specifika fall.

Gruvtillämpningar

För att optimera vikt och slitageprestanda för ett linerpaket i en gruvtruck kan man använda ett unikt WearCalc-verktyg som analyserar slitaget på olika delar av flaket. Genom att kombinera olika slittåliga stålsorter och godstjocklekar kan du omedelbart se hur dessa faktorer påverkar gruvtruckens livslängd. På så sätt kan gruvans produktivitet höjas – och kostnaderna kontrolleras. Modellen använder sig av fältmätningar och avancerade flödessimuleringar för att beräkna livslängden för ett linerpaket i ett lastbilsflak.

WearCalc calculator app or desktop version for calculating equipment wear and service life.

WearCalc

För att få tillgång till WearCalc 3.2.5 måste du registrera dig genom att ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

Jag vill bli kontaktad av säljavdelningen