Hållbarhetsstrategi och styrning

Allt vi gör syftar till att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för oss och våra kunder. Vi vill vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden 2026 och i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030. Vi har åtagit oss att bidra till en långsiktig hållbar utveckling, i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Hållbarhetsstrategi

Vi vill vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden och samtidigt ha en ledande hållbarhetsprestanda.

FN:s hållbarhetsmål

SSABs hållbarhetsstrategi är i linje med flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Hållbarhetsresultat

Ta del av SSABs hållbarhetsresultat i grafer eller tabeller.

Styrning

Hållbarhetsstyrningen på SSAB utgår från vår vision och värderingar. Utgångspunkten är vår uppförandekod, som kompletteras med styrdokument för viktiga hållbarhetsområden.

Intressenter och medlemskap

SSAB arbetar för en kontinuerlig och öppen dialog med våra intressenter, för att öka förståelsen för deras perspektiv på vår verksamhet.

Väsentliga områden

Väsentlighetsanalysen är ett viktigt bidrag till SSABs hållbarhetsstrategi och baseras på bidrag från olika intressenter, som till exempel kunder, leverantörer, investerare och frivilligorganisationer.