Steel pile wall Tripla Helsinki 

Det underjordiska parkerings-garaget är en del av ett massivt infrastrukturprojekt för en miljard euro i utkanten av Finlands huvudstad. När det står färdigt kommer Tripla Complex i Pasila rymma ett köpcentrum, en terminal för kollektivtrafiken, 400 lägenheter, kontorslokaler, hotell och ett parkeringsgarage. 

Byggnationen sker på stenig terräng med dålig jordkvalitet och flera grundvattenlager. Det innebar att man var tvungen att försiktigt borra ner pålarna till stödväggen genom ett 15 till 20 meter tjockt lager lera och slam, och sedan genom morän in i berggrunden. Nästa fas blir att samtidigt gräva och tillfälligt förankra väggen. För att komplicera saker och ting ytterligare ligger platsen i ett tätt befolkat stadsområde nära kulturskyddade gamla tegelbyggnader byggda på träpålar och gamla grunder. För att göra parkeringsgaraget vattentätt måste man konstruera och implementera ett permanent system som kontrollerar grundvattennivån runt parkeringen. 

Juha Vunneli, Construction Manager på YIT Construction Ltd, tror att Tripla är det mest utmanande projektet han arbetat på under sin 10-åriga karriär på YIT. Det beror på projektets storlek och korta tidplan, i kombination med den utmanande miljön och jordförhållandena. 

Ett stort bekymmer var hur man skulle få grunden att bli så stabil och vattentät som möjligt. 

Det underjordiska parkeringsgaraget behövde ligga 18 meter under marknivå med fem våningsplan och plats för 2 400 bilar. Det skulle vara nödvändigt att bygga en stödvägg för att säkra parkeringshusets grund och hålla jorden borta. Frågan var bara vilken sorts vägg som skulle fungera bäst i dessa förhållanden. En vägg av sekantpålar (av armerad betong), en slitsmur (ett smalt dike i marken) eller en RD-pålvägg från SSAB?

– Stödväggen måste hålla i runt 200 år. Och eftersom den bildar parkeringsgaragets yttervägg måste den vara härdig och vattentät, säger Juha Vunneli.

RD-pålväggen är SSABs stödväggslösning som består av spiral- eller längdsvetsade stålrörspålar samt överlappande sektioner som svetsas samman på verket. Väggen är tillverkad av ståltyper från RD220 till RD1200 och utformad för extrema förhållanden. Dessutom kan den konstrueras snabbt. 

Tidigare har man använt sekantpålar av armerad betong för de flesta djupgående utgrävningsprojekten i Finland. Men på senare år har YIT Construction Ltd byggt flera RD-pålväggar. I Tripla-projektet var det aldrig aktuellt med en sekantvägg, eftersom den ”långsamma” tekniken inte skulle ha fungerat för projektets tidsplan. 

– RD-pålväggen var den bästa lösningen för oss eftersom den kunde monteras snabbt. Det innebar mindre risk för att vatten skulle sippra in i muren och för jordglidning, vilket kan hända om installeringsprocessen tar för lång tid. En bonus var att pålarna kunde transporteras i fullängd, så att vi inte behövde svetsa ihop dem på plats, säger Vunneli. 

Stålpålarna transporterades hela vägen från SSABs anläggning i Oulais i Finland. Det var en ny utmaning för SSABs lokala team. 

– Det är de stålpålar med störst diameter som vi någonsin levererat för ett RD-pålväggsprojekt. Det är också den största leveransen vi någonsin har gjort, även om vi har levererat liknande lösningar till andra kunder i Norden och så långt bort som till Waitaki-kraftverket i Nya Zeeland, säger Jari Mara, Business Area Manager, SSAB Europe Infra Finland.

– I det här fallet använde vi oss av en högre hållfasthet (S440J2H) i stål-pålarna för att förvissa oss om att de är starka nog.

Den totala längden på alla RD700-stålpålar som används i väggen – om de lades efter varandra – skulle bli 16 700 meter. De längsta pålarna är 33,5 meter, och djupet på utgrävningen är ungefär 20 meter. Stålpålarna borras ner genom lager av lera, sand och morän, och sedan 1,5 meter in i berggrunden för att säkerställa att den sitter stadigt. RD-pålarna levereras med SSABs försvetsade RM/RF-reglar så att de enkelt kan kopplas samman med varandra. Den integrerade injekteringskanalen ser till att botten på RD-pålväggen blir vattentät. Pålarna monteras med pålningsmaskiner utrustade med tunga sänkhammare.

– Vattentätningen är en ganska invecklad process i flera steg. Först förstärker man med bitumentätningsmaterial, sen injekterar man, sen svetsar man en plåt framför, och sen fyller man tomhålen i slussen med betong, förklarar Vunneli.

I mitten av mars 2016 var RD-pålväggen installerad, helt enligt plan. Nästa fas är en stegvis utgrävning och förankring på fem till sju nivåer. 

– Vår nästa utmaning kommer att bli monteringen av pålarna med en diameter på 1 200 mm. Det ska göras från den sista utgrävningsnivån, och det kommer att utgöra grunden för parkeringsgaraget och den övre konstruktionen. Men jag är nöjd med vårt samarbete med SSAB och övertygad om att projektet kommer att gå som det ska, säger Vunneli. 

Om Pasila Tripla-projektet
Affärs-, kontors- och lägenhetskomplexet i tre våningar håller på att byggas i Pasila, fem minuter från Helsingfors centrum. Det kommer att stå klart i början av 2020. Det som har gjort projektet särskilt svårt är att platsen ligger bredvid en bro med gångtrafik, tåg- och spårvagnsspår och en högt trafikerad gata. 

SSAB-stål i parkeringshusets vägg
• 754 stycken RD700/14.2 SSAB RM/RF-reglade, borrade pålar, totalt 16 700 meter
• 60 stycken RD400/12.5 SSAB RM/RF-reglade, borrade pålar, totalt 1 300 meter
• 60 stycken konstruktionsrör RD320/12.5 i S550J2H, totalt 1 300 meter
• 780 stycken foderrör för bergförankring, 139,7 x 4,5 & 5,0 mm och 168,3 x 4,5 mm, 20 000 meter totalt

Av Alannah Eames
Foto: SSAB, YIT

Den här artikeln har publicerats i tidningen SSAB World, nummer 2/2016.

Steel pile Tripla Helsinki