Världens första underjordsgruvtruck med lastflak tillverkad av fossilfritt stål.
Världens första underjordsgruvtruck med lastflak tillverkad av fossilfritt stål.

Hållbar gruvdrift med fossilfritt stål bryter ny mark

Epiroc – svensk tillverkare av gruvutrustning – har tillsammans med SSAB utvecklat världens första underjordsgruvtruck med lastflak i fossilfritt stål. Det är ytterligare ett viktigt steg i vår ambition att hjälpa gruv- och anläggningsbranschen att övergå till en koldioxidneutral framtid.

Hela gruvindustrin står under ökat tryck att minska sina koldioxidutsläpp och anpassa sig till Parisavtalets mål. Det skapar efterfrågan på mer hållbar teknik i gruvutrustning och maskiner.

– Våra kunder vill vara mer hållbara, både för att ta socialt ansvar och för att uppfylla lagkrav om utsläpp av koldioxidekvivalenter, säger Carin Bergendorff, Vice President of Operations inom Epiroc. Vi vill arbeta hand i hand med våra kunder och stödja dem under den resan, och samtidigt uppfylla våra egna ambitiösa hållbarhetsmål.

Se videon om varför samarbetet startades.

För närvarande erbjuder Epiroc en rad batterielektriska produkter som levererar minst samma prestanda som sina dieseldrivna motsvarigheter, samtidigt som alla utsläpp elimineras. Ambitionen är att ha ett komplett utbud av utsläppsfria produkter för underjordisk gruvdrift till 2025 och för arbete på marknivå till 2030.


Epirocs mest hållbara gruvtruck hittills

Med sin senaste prototyp av den batterielektriska Minetruck MT42 har Epiroc tagit ett steg längre genom att tillverka lastflaket i SSAB:s fossilfria stål. Detta innebär att fordonet inte bara arbetar utan utsläpp (förutsatt att batterierna kan laddas med förnybart genererad el), utan också genererar betydligt lägre utsläpp när det tillverkas.

– Vår näst största utsläppskälla, efter själva användningen av produkterna, är den som uppstår hos våra leverantörer. Cirka 50 procent av dessa utsläpp kan hänföras till stål och svetsade produkter som köpts in för att tillverka våra maskiner, säger Bergendorff. Vårt mål är att minska utsläppen från våra primära leverantörer räknat i koldioxidekvivalenter med 50 procent till 2030. Vi kommer inte att kunna nå detta mål om vi inte hittar en lösning för utsläppen som är kopplade till det stål vi använder, och det är en anledning till att vi samarbetar med SSAB.


Fossilfritt stål ger en konkurrensfördel

I utvecklingen av den nya truckprototypen samarbetade Epiroc nära med SSAB, som tillverkade det fossilfria stålet med hjälp av den nya HYBRIT®-teknologin. Processen innebär att man ersätter koks som vanligen används i järnmalmsbaserad stålframställning med fossilfritt genererad el samt grönt väte. Resultatet är ett stål som tillverkas praktiskt taget utan koldioxidavtryck.

Minetruck MT42 är den första prototypen från Epiroc som använder fossilfritt stål. Företaget ser en stor potential i att kombinera denna teknik med batteridrift för att skapa framtidens gruvutrustning.

– Bara stål och svetsade produkter står för minst 5–6 procent av våra utsläpp inom scope 3, så om vi kunde gå över till fossilfritt stål skulle det ta oss långt på vägen att uppfylla våra åtaganden enligt Parisavtalet och nå våra mål, säger Bergendorff. Det skulle också hjälpa våra kunder, och ge oss en stor konkurrensfördel på marknaden.

Vi kommer inte att kunna nå målet om vi inte hittar en lösning för utsläppen från ståltillverkning.

  • Cirka 11 procent av Epirocs totala utsläpp av koldioxidekvivalenter uppstår hos leverantörer, och ungefär hälften av utsläppen är relaterade till stål och svetsade produkter som köps in för att tillverka våra maskiner.
  • Epirocs Minetruck MT42 SG kan transportera material snabbare än sin dieseldrivna motsvarighet, och ger den extra fördelen av nollutsläpp under drift. Med lastflak i fossilfritt stål motsvarar CO2e-besparingarna att ta fem bensinbilar från vägen under ett år.
  • Epirocs mål att halvera de absoluta CO2e-utsläppen i den egna verksamheten och från kundernas användning av sålda produkter senast 2030. Att målet uppfylls valideras av initiativet Science Based Targets (SBTi), vilket innebär att företagets reduktionsmål ligger i linje med ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.
Volvo-fordon

Volvokoncernen först med att använda SSAB:s fossilfria stål i ett fordon  

Volvokoncernen presenterade världens första fordon tillverkat med fossilfritt stål från SSAB. Maskinen – en lastbärare för gruvor och bergtäkter – presenterades på Volvos partnerevent i Göteborg.

Man framför en tippbil

Varför fossilfritt stål är framtiden för tung transport

Globalisering och frihandel har snabbt förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Leveranskedjor och transportnätverk som omsluter hela världen har lyft vår levnadsstandard avsevärt.