Världens första fordon gjort med fossilfritt stål

Volvokoncernen har presenterat det första fordonet någonsin som har tillverkats med SSAB:s fossilfria stål. Den nya lastbäraren är konstruerad för att arbeta i gruvor och bergtäkter och representerar det första steget på resan mot en koldioxidfri framtid.

I augusti 2021 kunde den svenska ståltillverkaren SSAB visa upp det första fossilfria stålet som någonsin tillverkats. Detta möjliggjordes av HYBRIT – ett gemensamt initiativ mellan SSAB, järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall. Målet är att utveckla en process för att producera stål utan koldioxidutsläpp.

– Det första fossilfria stålet i världen är inte bara ett genombrott för SSAB, utan det visar också att det faktiskt är möjligt att göra denna omställning och avsevärt minska stålindustrins koldioxidavtryck, säger Martin Lindqvist, vd för SSAB.

Framgången för HYBRIT har väckt stort intresse bland företag som gärna vill ha tillgång till koldioxidneutralt material. Men detta markerar också början av en industriell omställning som drivs av att fler SSAB-kunder ersätter järnmalmsbaserat stål i sin produktion med det nya fossilfria alternativet.

Därför valde Volvo fossilfritt stål från SSAB

Volvokoncernen blev det första företaget som tog steget att börja använda fossilfritt stål. – För att kunna bygga den värld som vi vill leva i måste vi vara hållbara som företag och leverera hållbara produkter, säger Marcus Andersson, chef för Structure Engineering, Articulated Haulers & Wheel Loaders inom Volvokoncernen. Stål är basmaterialet i våra produkter och bidrar därmed avsevärt till vårt koldioxidavtryck. Ett sätt för oss att ta itu med våra utsläpp är att införa fossilfritt stål.


Världens första fordon med fossilfritt stål

I oktober 2021 presenterade Volvokoncernen det första fordonet som någonsin tillverkats med fossilfritt stål. Det är en självkörande eldriven lastbärare som innehåller mer än tre ton fossilfritt stål, levererat av SSAB.

– Fordonet har stort symbolvärde. Det representerar ett stort tekniksprång eftersom det är både eldrivet och självkörande, säger Andersson. Samtidigt återspeglar det våra hållbarhetsambitioner. Det var ett naturligt nästa steg för oss att lägga till fossilfritt stål i produkten.

”Fordonet har stort symbolvärde. Det representerar ett stort tekniksprång eftersom det är både eldrivet och självkörande.”

Marcus Andersson, Volvokoncernen

Fossilfritt stål håller samma höga kvalitet som järnmalmsbaserat stål, men produceras utan utsläpp

Även om produktionsprocessen skiljer sig från järnmalmsbaserad ståltillverkning har det fossilfria stålet från SSAB samma höga kvalitet och samma fördelaktiga egenskaper som järnmalmsbaserat stål – något som är av stor betydelse för Volvo.

– Mitt team rapporterar att produktens kvalitet och egenskaper är exakt densamma som hos konventionellt (järnmalmsbaserat) stål, säger Melker Jernberg, chef för Volvo Construction Equipment. För svetsning och skärning använder vi samma processer som tidigare, vilket kommer att göra allt enklare när det är dags att skala upp produktionen.

– Vårt samarbete med Volvokoncernen visar att en grön omställning är möjlig och kan ge resultat, säger Martin Lindqvist. Vi hoppas att våra erfarenheter kommer att inspirera andra att påskynda den gröna omställningen.

En viktig första milstolpe för Volvokoncernen

Den autonoma eldrivna lastbäraren är bara det första av många konceptfordon och maskiner som Volvokoncernen planerar att tillverka med SSAB:s fossilfria stål. Ambitionen är att börja med småskalig serieproduktion, och gradvis trappa upp mot massproduktion. Volvokoncernen och SSAB har också kommit överens om att samarbeta kring forskning och utveckling – med målet att införa fossilfritt stål i fler Volvoprodukter.

Läs mer om fossilfritt stål

En kvinna som ler och svarar på frågor

Vanliga frågor. Svaren på de stora frågorna

Få svar på dina frågor och läs de vanligaste frågorna här.