Därför är framtiden för tungtransportbranschen fossilfri

Tung transport är ryggraden i många branscher och spelar därför en avgörande roll för hur vi lever. Men verksamheten bidrar också i hög grad till klimatkrisen. Världens ledande tillverkare av tunga lastbilar behöver därför göra en förändring.

Tunga lastbilar är nödvändiga för att världens leveranskedjor och transportnätverk ska fungera, och de har i sin tur möjliggjort stora förbättringar av vår levnadsstandard. Men nu står branschen inför en kritisk utmaning: hur ställer man om sin produktionsprocess så att den blir mer hållbar, utan att äventyra lönsamheten? Det är här som SSAB:s fossilfria stål kommer att spela en avgörande roll.

 

Ökad bränsleeffektivitet räcker inte för att göra tungtransportbranschen hållbar

Liksom i många branscher har förbättringar av bränsleeffektiviteten varit det viktigaste sättet att förbättra hållbarheten hos tunga lastbilar. Välkända stora tillverkare som Daimler, Scania och Volvo utvecklar alla eldrivna lastbilar och samarbetar med startups och unga företag som Arrival, Nikola Motors och Tesla för att utveckla nya lösningar och göra dem redo för produktion.

Men branschen har också insett att högre bränsleverkningsgrad inte räcker för att möta utmaningen med klimatförändringar. Fossilfri drift är ett viktigt steg, men räcker inte ända fram. Nästa steg är att införa hållbarhet i produktionen och i hela livscykeln. Fossilfritt stål kommer att spela en avgörande roll.

 

Hållbarhet är nyckeln till överlevnad och tillväxt i framtidens industri för tung transport 

Därför är många av de stora tillverkarna inriktade på hållbarhetsförbättringar längs hela sina värdekedjor. Till exempel arbetar Daimler, världens största lastbilstillverkare, hårt för att minska koldioxidutsläppen från sina produktionsprocesser, och lastbils- och bussdivisionen använde 19 procent mindre energi 2020.2

Volvokoncernen, som samarbetar med SSAB för att implementera fossilfritt stål i sina fordon, vidtar också en rad positiva åtgärder för en mer hållbar produktion. Fossilfritt stål produceras med en innovativ process där konventionell koks ersätts med teknik som bygger på fossilfri el och vätgas. HYBRIT är ett partnerskap mellan SSAB, järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall, med målet att revolutionera ståltillverkning. Initiativet har potential att drastiskt öka graden av hållbarhet inom tung transportbranschen.

– Två av de mest intressanta segmenten inom tung transport är släpvagnar och anläggningsbilar, säger Jan Eckerlid, teknisk utvecklingsingenjör på SSAB. Dessa sektorer är utpräglat fragmenterade och företag som tillverkar släpvagnar eller anläggningsbilar har alltid ögonen på vad deras konkurrenter gör och försöker sticka ut från mängden. Jag tror att flera av dessa företag kommer att se fossilfritt stål som en stor affärsmöjlighet.

Transporter står idag för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser. EU:s initiativ Den europeiska gröna givens syfte är att minska dessa utsläpp med 90 procent till år 2050. EU hoppas kunna nå dessa mål genom att använda alternativa bränslen, övergå till miljövänligare transportsätt och öka bränsleverkningsgraden.1

Fossilfritt stål blir en verklig miljöförändrare inom tung transport.

Jan Eckerlid, SSAB

Alla framtidstrender pekar mot fossilfritt stål

Eftersom företag i allt högre grad behöver förbättra hållbarheten i alla delar av sina leveranskedjor kommer det vara en fortsatt press på alla aktörer. Företag inom tung transport som kan visa att deras fordon innehåller fossilfritt stål kan få ett försprång i konkurrensen om kunder som ser hållbarhet som affärskritiskt. Allt flera företag ber idag sina leverantörer att bevisa att de gjort förändringar för att förbättra hållbarheten. Den här trenden är på väg att bli en självklarhet för många företag. Tung transport är en avgörande del av logistiksektorn, och branschen förväntas förbättra sitt miljöbetyg.

– Fossilfritt stål har samma höga kvalitet och samma tekniska egenskaper som järnmalmsbaserat stål. Det kan återvinnas till i stort sett 100 procent, precis som stål alltid har kunnat, säger Eckerlid. Den stora skillnaden är att fossilfritt stål kan produceras mer hållbart. Det för fossilfritt stål till en riktig miljöförändrare inom tung transport.

Läs mer om fossilfritt stål

Volvo-fordon

Volvokoncernen först med att använda SSAB:s fossilfria stål i ett fordon  

Volvokoncernen presenterade världens första fordon tillverkat med fossilfritt stål från SSAB. Maskinen – en lastbärare för gruvor och bergtäkter – presenterades på Volvos partnerevent i Göteborg.

Trailer made of Strenx

Strenx® Performance Steel

Strenx® är ett höghållfast konstruktionsstål som möjliggör innovativ konstruktion av avancerade, starka och lätta bärande strukturer.

Trailer made of Hardox

Hardox® Wear Plate

Hardox® är det ledande slitstålet med enastående hårdhet, seghet och nötningsbeständighet i de mest utmanande miljöer.