""
""

Maskinkomponents- och verktygsstål som förkortar tillverkningstiden

Med Toolox® kan du färdigställa en produkt snabbare än med andra stål för maskinkomponenter och verktyg. Detta gäller en mängd olika produktionsprocesser och tillämpningar.

Produktprogram Kontakta våra säljare

Effektiv tillverkning

""

Färdighärdat stål sparar tid

Toolox® är ett färdighärdat stål med utmärkta bearbetningsegenskaper. Toolox® stabila mekaniska egenskaper förkortar produktionstiden eftersom delarna kan bearbetas för att uppfylla önskade specifikationer i ett enda steg.

Stålets höga renhet är en annan egenskap som sparar tid vid polering och annan ytbehandling som nitrering, etsning och PVD-beläggning.

Effektivisera ditt lager med Toolox®

Ett stort antal standardstålsorter kan ersättas med Toolox® 33 eller Toolox® 44. Toolox® mångsidighet innebär att du kan skynda på konstruktionsprocessen, förenkla logistiken, ha ett litet lager och ändå ha tillgång till det material du behöver för att tillverka högkvalitativa maskinkomponenter och verktyg.

""

Normal produktionsprocess jämfört med Toolox® produktionsprocess

Spara tid vid bearbetning

Med Toolox® behöver materialet inte spännas loss och avspänningsglödgas, till skillnad från vanligt maskinstål.

Produktionsprocess för Toolox jämfört med standardstål

Spara tid utan värmebehandling

Det faktum att Toolox® är färdighärdat minskar produktionstiden och kostnaderna. Toolox® kräver ingen ytterligare tidskrävande och kostsam värmebehandling efter bearbetning. Det är ändå lättbearbetat tack vare lågkolskonceptet.

Produktionsprocess för Toolox jämfört med standardstål

Snabbare produktion i varje steg

""
""
Y = Tillverkningstid (h) A = Programmering
B = CNC-bearbetning
C = Gnistbearbetning (EDM)
D = Värmebehandling

”Vi bytte till Toolox® från C45 (1.1730) på grund av flera tillverkningssteg och höga krav på rakhet. Detta förkortade tillverkningstiden från 6–7 veckor till 4 veckor.”

ACEROS Y SERVICIOS, SPANIEN

""

Läs allt om varför Toolox® stål klarar alla utmaningar med glans

Läs hela historien om Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål från SSAB.

""

Läs allt om svets- och skärrekommendationer för Toolox®-stål

Toolox® är lätt att svetsa och skära. I broschyren hittar du de bästa metoderna.

""

Läs allt om bearbetning av Toolox® stål

Toolox är ett färdighärdat, lättbearbetat stål för tillverkning av färdiga delar utan tidskrävande och kostsam värmebehandling.

Läs mer om Toolox® verktygs- och maskinkomponentsstål