""
""

Toolox® är ett mycket utmattningsbeständigt verktygsstål

Vikten av hög utmattningshållfasthet kan inte överskattas. Man uppskattar att 75–90 procent av maskinkomponenterna går sönder på grund av utmattning efter ett visst antal lastcykler, även om stålet belastas långt under sin sträckgräns.

Produktprogram Kontakta våra säljare

Utmattningshållfasthet

""

Toolox® är lika rent som ESR-stål

Ett ståls utmattningshållfasthet är direkt relaterad till dess renhet. Tack vare SSABs metallurgiprocesser i världsklass har Toolox® en renhet i klass med de mest högkvalitativa ESR-verktygsstålen (elektroslaggraffinerade).

Säkerställer lång livslängd

Utmattningshållfastheten hos komponenter tillverkade av Toolox® ökar tillförlitligheten och livslängden hos alla typer av maskiner. Detta gör Toolox® till ett naturligt val för krävande kunder.

Dokumenterat hög utmattningshållfasthet

Toolox® 44 har genomgått omfattande utmattningsprovning av SWERIM, ett svenskt metallforskningsinstitut. Syftet med provningen var att jämföra olika provstycken av Toolox® – i leveransskick, plasmanitrerade och induktionshärdade – med ett 42CrMo4-stål. Den höga kärnhårdheten hos Toolox® 44 innebär att detta stål inte behöver lika djup induktionshärdning som 42CrMo4. Ythärdning ger högre tryckspänningar i ytan, vilket alltid är fördelaktigt för utmattningshållfastheten.

Utmattningsprovningen utfördes med skårade rundstänger i en roterande böjningsmaskin med ett mål på 2 miljoner varv. Provningen visade att Toolox® 44 har hög utmattningshållfasthet vid leverans. Genom ythärdning med plasmanitrering och induktionshärdning ökar utmattningshållfastheten ytterligare enligt tabellen Utmattningsgräns. SWERIM drar slutsatsen att Toolox® 44 är lämpligt för utmattningsbelastade komponenter. Ythärdning rekommenderas för de mest krävande tillämpningarna.

""

Exceptionell renhet garanterar hög utmattningshållfasthet

""
Y = Relativt inneslutningsområde X = Stålkvalitet
A = Vanligt götstål 1 = Vanligt verktygsstål
A = Rent götstål 2 = Kullagerstål
C = Mycket rent verktygsstål 3 = Omsmält ESR-stål

Utmattningsgräns för Toolox® 44 enligt SWERIM-provning

""
Y = Utmattningsgräns i MPa (2 x 106 cykler) X = Stålsort
1 = H13-verktygsstål
2 = Toolox® 44
3 = Toolox® 44 plus plasmanitrering
4 = Toolox® 44 plus induktion

Toolox® egenskaper som förbättrar utmattningslivslängden

  • Exceptionellt rent stål
  • Hög ytjämnhet kan uppnås
  • Hög kärnstyrka tål tung belastning
  • Hög seghet står emot brott
  • Inget behov av värmebehandling
  • Lämpligt för ythärdning
""

Läs allt om varför Toolox® stål klarar alla utmaningar med glans

Läs hela historien om Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål från SSAB.

""

Läs allt om svets- och skärrekommendationer för Toolox®-stål

Toolox® är lätt att svetsa och skära. I broschyren hittar du de bästa metoderna.

""

Läs allt om bearbetning av Toolox® stål

Toolox är ett färdighärdat, lättbearbetat stål för tillverkning av färdiga delar utan tidskrävande och kostsam värmebehandling.

Läs mer om Toolox® verktygs- och maskinkomponentsstål