""
""

Svetsning och skärning av Toolox® stål

Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål är utformat för enkel svetsning och skärning. Som för alla typer av maskinkomponents- och verktygsstål ökar kraven i takt med stålets ökade hårdhet. Alla sorter och dimensioner av Toolox® stål är fullt svetsbara.

Produktprogram Kontakta våra säljare

Svetsning och skärning

""

Varm- och kallskärning av Toolox® stål

Alla konventionella svets- och skärmetoder kan användas för dessa stål och de kan svetsas på andra typer av svetsbara stål. Fogberedning kan ske med konventionella metoder som termisk skärning, maskinbearbetning och slipning. Klippning och stansning är lämpligt för plåttjocklekar upp till ca 10 mm.

Enkel svetsning och skärning tack vare låg legeringshalt
Toolox® låga legeringshalt gör både svetsning och termisk skärning enkel och tillförlitlig. Den fördelaktiga kolekvivalenten ger högt motstånd mot vätesprickning.

Svets- och skärrekommendationer för Toolox®

Den fullständiga dokumentationen innehåller rekommendationer om bästa praxis för svetsning och skärning. Svetsrekommendationerna omfattar fogberedning, lämpliga tillsatsmaterial, förvärmning och svetsföljder.

Rekommendationer för termisk skärning med gas- och plasmaskärning ingår också, inklusive förvärmnings- och eftervärmningsrekommendationer för att kontrollera vätehalten i skärkanten.

Abrasiv vattenskärning är en alternativ metod till termisk skärning. Eftersom denna metod inte genererar någon värme är risken för vätesprickor mycket liten. Vattenskärning kan utföras med samma parametrar som vid skärning av ordinära stål.

""

Vid tillverkningen av böjda konsoler brukade vi såga fyrkantiga bitar av 2738-stål, vilket krävde mycket bearbetning för att nå den slutliga formen. Genom att byta till gasskärning med Toolox® 33 sparade vi bearbetningstid och kunde erbjuda kunderna en bättre produkt.”

ACEROS Y SERVICIOS, SPANIEN

""

Läs allt om varför Toolox® stål klarar alla utmaningar med glans

Läs hela historien om Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål från SSAB.

""

Läs allt om svets- och skärrekommendationer för Toolox®-stål

Toolox® är lätt att svetsa och skära. I broschyren hittar du de bästa metoderna.

""

Läs allt om bearbetning av Toolox® stål

Toolox är ett färdighärdat, lättbearbetat stål för tillverkning av färdiga delar utan tidskrävande och kostsam värmebehandling.

Läs mer om Toolox® verktygs- och maskinkomponentsstål