""
""

Ett modernt verktygsstål med garanterade egenskaper

Under de senaste decennierna har det skett stora framsteg inom produktionseffektivitet, livslängdsanalys och bearbetningsteknik. Kraftfullare CNC-maskiner har kapacitet att bearbeta stål med hög hastighet och precision. Detta ställer höga krav på stålet att leva upp till maskinernas kapacitet.

Produktprogram Kontakta våra säljare

Garantier

""

Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål håller vad det lovar

Toolox® produceras av SSAB på samma stålverk under strikt kvalitetskontroll. Stålet gjuts, valsas och seghärdas för att uppfylla SSABs mycket strikta specifikationer. Varje plåt och rundstång i Toolox® testas för att säkerställa att egenskaperna är konsekventa. Du kan använda samma maskininställningar varje gång och veta att stålet beter sig på samma sätt. Toolox® håller vad det lovar så att du kan hålla det du lovar.

""

Toolox® har garanterade och uppmätta egenskaper


- Slagseghet
- Hårdhet
- Bearbetbarhet
- Tjocklek
- Planhet
- Yttillstånd

""

Du kan alltid lita på Toolox®

De flesta stål som används på marknaden tillverkas enligt standarder som funnits i årtionden. Standarderna är inte särskilt strikta och har inte hållit jämna steg med utvecklingen och kraven hos dagens verkstäder och slutkunder.

Även om dessa stål håller sig inom standardintervallet kan olika satser skilja sig åt. Detta kan ge oväntade prestandaavvikelser på grund av olika kemiska och mekaniska egenskaper som inte alltid omfattas av standarderna.

Toolox® egenskaper ligger inom ett mycket snävare intervall, vilket säkerställer ett mycket förutsägbart beteende.

Bra för verkstaden, bra för användaren

Garanterade egenskaper är nyckeln till tillförlitlig produktion. Dessutom kan du vara säker på att de delar du levererar alltid uppfyller slutanvändarnas förväntningar. Mekanisk hållfasthet, legeringshalt, hårdhet, seghet, stabila dimensioner – oavsett vilka egenskaper som är viktigast för slutanvändaren uppfyller Toolox® stålsorter dem varje gång.

Mindre stålåtgång

Med garanterad tjocklek och planhet behöver du inte ta till någon säkerhetsmarginal när du beställer en viss dimension. Den dimension du vill ha är den dimension du får. Detta kan minska din stålåtgång och bearbetningstid eftersom mindre material måste avlägsnas för att nå komponentens slutliga form.

""

Modifierad karbidmorfologi

""

TOOLOX® 33 – KARBIDYTA 6,4 %

Den snabba avkylningen vid härdning samt lågkarbidkonceptet har gjort det möjligt för oss att modifiera karbidernas morfologi. Detta är grunden till den höga segheten, bearbetbarheten och svetsbarheten.

""

W.NR.1.2311/P20 – YTA AV KARBID ER 10,0 %.

Toolox® material genomgår ultraljudstester enligt SSABs interna krav som är strängare än internationella standarder. Varje produkt har ett unikt certifikat med testvärdena.

KVALITETSKONTROLLANT, SSAB

""

Läs allt om varför Toolox® stål klarar alla utmaningar med glans

Läs hela historien om Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål från SSAB.

""

Läs allt om svets- och skärrekommendationer för Toolox®-stål

Toolox® är lätt att svetsa och skära. I broschyren hittar du de bästa metoderna.

""

Läs allt om bearbetning av Toolox® stål

Toolox är ett färdighärdat, lättbearbetat stål för tillverkning av färdiga delar utan tidskrävande och kostsam värmebehandling.

Läs mer om Toolox® verktygs- och maskinkomponentsstål