Hållbara lösningar med SSAB Weathering-stål

Förzinkning eller lackering av stål för byggnationer ger högre C02-utsläpp och ökar kostnaderna. SSAB Weathering-stål har en naturlig patina som gör det till en mer hållbar lösning.

Kontakta oss

Korrosionsbeständigt stål för en hållbar värld

Läs om hur höghållfast SSAB Weathering-stål sänker CO2-utsläppen och kostnaderna under hela dess livslängd.

Använd stål bättre

Tillverkning, transport, installation och underhåll av stål skapar CO2-utsläpp. SSAB Weathering-stål kan minska de totala CO2-utsläppen med upp till 40 %.

Ingen varmförzinkning

Mer än 120 kg CO2 släpps ut vid batchförzinkning av ett ton stål. SSAB Weathering-stål behöver inte förzinkas tack vare sin skyddande patina.

Ingen eller mindre målning

Ca 160 kg CO2 släpps ut vid målning av ett ton stål. SSAB Weathering-stål får med tiden en skyddande patina. Och om en struktur är målad kan den hålla dubbelt så länge som en i vanligt stål innan du behöver måla om.

Höghållfast stål

SSAB Weathering är ett höghållfast stål som möjliggör tunnare och lättare konstruktioner. Detta minskar mängden CO2-utsläpp från tillverkning och transport.

Bygg smartare

Bygg- och anläggningsindustrin står för 39 % av de globala CO2-utsläppen. Ta reda på hur SSAB Weathering-stål minskar utsläppen och skyddar samtidigt mot rost.

Relaterat innehåll

Starkare och mer hållbara produkter

Hållbar uppgradering

Om du uppgraderar ditt befintliga varmförzinkade stål till höghållfast SSAB Weathering-stål kan det leda till avsevärda utsläpps- och kostnadsminskningar, samtidigt som du bibehåller samma prestandanivå.

Den skyddande patinan

SSAB Weathering-stål skyddas av ett patinaskikt bestående av rost som bildas under oxidationsprocessen. Patinan bromsar all ytterligare oxidering av stålet.

Använd bättre stål

SSAB tar ledningen för att minska stålindustrins koldioxidavtryck

SSAB vet att fossilfritt stål är avgörande för en hållbar framtid. Läs mer om hur vi samarbetar med företag för att utveckla fossilfritt höghållfast stål.


Leverera fossilfritt stål 2026

Tillsammans med våra partners LKAB och Vattenfall har vi tagit fram ett revolutionerande sätt att producera stål utan att släppa ut CO2 – vår nya HYBRIT-teknik.

Kortare livscykel

Från råmaterial till tillverkning, underhåll och återvinning minskar SSAB Weathering-stålets koldioxidavtryck under hela dess livscykel.

Standardisering

Tack vare de senaste standarderna EN 10025-5:2019 och EN 10219-3:2020 är det möjligt att använda SSAB Weathering-stål i stålkonstruktioner i Europa.

CE-märkning

I enlighet med EN 1090 kan de flesta SSAB Weathering-stålsorter användas i sina CE-märkta stålkomponenter eller stålkonstruktioner.