AHSS-stål anpassade för fordonstillverkare

SSAB erbjuder hundratals varianter av avancerade höghållfasta stål för att uppfylla biltillverkarnas egna standarder och de regionala standarderna VDA, SAE, JFS och EN.

Hur biltillverkarna skräddarsyr sina AHSS/UHSS-standarder

Det finns många anpassade specifikationer som biltillverkare (och i vissa fall tier 1-leverantörer) utvecklar för sitt höghållfasta stål, beroende på deras konstruktionsmål. Exempel på företagsspecifika AHSS-kriterier:

Stålets kemiska sammansättning: ofta är biltillverkarens mål att uppnå specifika svetsparametrar eller ”svetsbarhet” för AHSS genom att noggrant specificera dess kemiska sammansättning.

Stålets planhet: toleranserna för AHSS-planhet styrs av biltillverkarens behov av formnoggrannhet i den slutliga fordonskomponenten.

Toleranser för hållfasthetsavvikelse: dessa gränser för minsta och högsta sträckgräns och brottgräns som biltillverkarna specificerar hjälper dem också att kontrollera formavvikelsen i den slutliga delen.

Typisk utveckling av standarder för en ny AHSS-sort

När vi skapar en ny Docol® stålsort – till exempel Docol® PHS CR2000 – skapar vi också en ny SSAB-standard för den.

När vi utvecklar både det nya stålet och dess SSAB-standard arbetar våra branschexperter hårt för att förutse våra fordonskunders framtida AHSS-behov. Här ingår också att förutse vad de regionala standarderna (VDA, SAE osv.) kommer att kräva, vilket i möjligaste mån avspeglar de harmoniserade behoven i hela fordonsindustrin.

Sedan gör vi den nya stålsorten tillgänglig för provning av biltillverkare. Om den godkänns kommer de antingen att använda SSABs standard eller, vilket är mer sannolikt, anpassa stålsortens egenskaper så att den uppfyller deras egna, mycket specifika interna krav.

Vid det laget kommer standardiseringsorganen, som VDA och SAE, att arbeta för att harmonisera biltillverkarnas behov till en regional specifikation vilket ytterligare kommer att påskynda stålsortens internationella acceptans och användning.

When we create a new Docol® steel grade we also create a new SSAB standard for it.

SSAB tillverkar ofta många olika varianter av ”samma” AHSS

  • SSABs stålsort

  • VDAs standardsort

  • SAEs standardsort

  • JFS standardsort

  • Och dussintals tillverkarspecifika sorter, var och en anpassad till de enskilda OEM-standarderna

Custom automotive steel

Få experttips om nya Docol® stålsorter och standarder

När du börjar använda ett nytt Docol® AHSS-stål rekommenderar vi att du kontaktar våra experter på standarder. På så sätt kan du bättre förstå tanken bakom vår utveckling av stålsorten och hur vår standardsort uppfyller kraven i olika regionala standarder och OEM-standarder.

Dessa viktiga insikter kan hjälpa ditt företag att effektivisera sin egen standardutveckling och uppnå en framgångsrik lansering av den nya stålsorten.

Söker du efter specifika OEM-sorter?