Corten eller COR-TEN®?

Corten är en felaktig användning av varumärket COR-TEN®. COR-TEN® är ett registrerat varumärke som tillhör United States Steel Corporation och det får endast användas för produkter som produceras av United States Steel Corporation eller dess licensinnehavare. SSAB är licensinnehavare av COR-TEN® sedan 1976 och stolt tillverkare av COR-TEN®-märkt material sedan dess. Cor-Ten, CORTEN, COR TEN och Cortenstål är exempel på vanligt förekommande fel.

Riktlinjer för användning av varumärket COR-TEN®

För att skydda varumärkesinnehavarens rättigheter ska dessa riktlinjer alltid följas när varumärket COR-TEN® används. COR-TEN® ska alltid användas som ett varumärke med symbolen ® och skrivas i versaler, med bindestreck och utan mellanslag.

De regler för god varumärkesanvändning som anges nedan ska följas varje gång varumärket COR-TEN® används för att varumärkesrättigheterna ska kunna upprätthållas.

1.

COR-TEN® ska alltid användas som ett varumärke med symbolen ® och skrivas i versaler, med bindestreck och utan mellanslag. Det finns ingen specifik logotyp för varumärket och det ska inte utformas som en logotyp i copytext. Använd samma typografiska utformning som du använder för övriga copytexter, rubriker osv.

2.

Använd alltid symbolen ® för ”registrerat varumärke” och inkludera ett varumärkesmeddelande: ”COR-TEN® är ett varumärke som tillhör United States Steel Corporation”.

3.

Ordentliga beskrivande termer som ”låglegerat stål”, ”väderbeständigt stål” eller ”stålsammansättning” och inte varumärket COR-TEN® ska användas som allmän benämning för produkttypen, och termerna ska även användas för att beskriva produkten tillsammans med varumärket COR-TEN® på alla produktreferenser.

4.

Du får inte använda eller registrera produktnamn, företagsnamn, varumärken, handelsnamn, domännamn, konton eller profiler på sociala medier, andra identifierare i sociala medier eller någon annan beteckning som innehåller COR-TEN® eller en term som är förvirrande likartad.

Om du har frågor om hur man visar eller använder varumärket COR-TEN® är du välkommen att kontakta United States Steel Corporation eller SSAB. SSAB är stolta representanter för varumärket och vill att värdet av det ska gynna dig som användare på bästa sätt.

Cor-Ten, CORTEN, COR TEN och Cortenstål är exempel på felaktiga benämningar på COR-TEN® som är vanligt förekommande.
pdf 34 Kb
COR-TEN® trademark usage
COR-TEN® stål. En naturlig skönhet.

COR-TEN® stål.
En naturlig skönhet.

En yta som åldras med skönhet, år efter år, utan behov av underhåll. Använd COR-TEN® stål för att sätta din karaktär på arkitekturen och samtidigt bidra till en bättre miljö. Äkta COR-TEN® stål tillverkas av SSAB på licens från US Steel Corporation.

Designguide

Designguide

Du vill naturligtvis uppnå bästa möjliga estetik med COR-TEN® stål. När du använder COR-TEN® i din design är det några saker du bör ta hänsyn till. Om du följer dessa enkla regler kommer din arkitektur att lämna ett bestående intryck.

COR-TEN® inom arkitektur

COR-TEN® i arkitektur

Se några inspirerande exempel på hur arkitekter har använt COR-TEN® i sina projekt.