COR-TEN® B

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Med sina korrosionsskyddande egenskaper minimerar COR-TEN® behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel. Utöver låga underhållskostnader innebär det minskade behovet av korrosionsskydd mindre förbrukning av färg och lösningsmedel, vilket gör COR-TEN® till ett miljövänligt stålval. Typiska användningsområden är konstruktionsdelar i byggnader, sändarmaster, broar och mycket annat.

Dimensionsintervall

COR-TEN® B finns i tjocklekar på 2.00 - 40.00 mm och bredd upp till 1860 mm som rullar, spaltade band, och formatklippt plåt eller 3300 mm som plåt. Längd upp till 15 meter som formatklippt plåt och 13 meter som plåt.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Sträckgräns ReL
  (min MPa)
  Brottgräns Rm
  (min MPa)
  Förlängning A50
  (min %)
  Bockningsradie 90° bock 1)
  345 485 19 2.0 x t
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna provas tvärs valsriktningen.

   1) Gäller för materialtjocklekar upp till 30 mm.

   Kemisk sammansättning (chargeanalys)

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    C
    (max %)
    Si
    (%)
    Mn
    (%)
    P
    (max %)
    S
    (max %)
    Al
    (%)
    V
    (%)
    Cu
    (%)
    Cr
    (%)
    Ni
    (max %)
    0.19 0.30 - 0.65 0.80 - 1.25 0.035 0.030 0.020 - 0.06 0.02 - 0.10 0.25 - 0.40 0.40 - 0.65 0.40
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Kolekvivalent CEV

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Leveransformat Varmvalsad bandplåt Varmvalsad plåt Varmvalsad plåt
      Tjocklek (mmin) 2 - 150.08 - 0.59 6 - 200.2 - 0.79 20 - 400.79 - 1.6
      Typiskt CEV 0.38 0.48 0.50
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Toleranser

       COR-TEN® B levereras med SSAB Weathering-toleranser, med förbättrade garantier jämfört med motsvarande EN-standarder. Fler detaljer finns på SSAB.com

       Tjocklek

       Bandplåt: Tjocklekstoleranser motsvarar ⅔ av EN 10051 som standardvärde. Efter särskild överenskommelse kan toleranser ner till hälften av EN 10051 levereras för vissa produkter och dimensioner.

       Plåt: Levereras med toleranser som motsvarar ¾ av EN 10029 som standardvärde.

       Längd och bredd

       Bandplåt: Toleranser för bredd och längd följer SSABs standard och erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

       För bandstål och plåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

       För bandstål och plåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

       Efter särskild överenskommelse kan snävare toleranser levereras för vissa produkter och dimensioner.

       Längdtoleranser gäller endast formatklippt plåt.

       Plåt: Breddtoleranser -0/+4-10 mm beroende på tjocklek. Längdtoleranser -0/+15-75 mm beroende på längd.

       Form

       Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

       Varmvalsad plåt: Enligt EN 10029

       Planhet

       Bandplåt:

       SSAB Weatherings toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

       Planhetsgarantier gäller endast formaklippt plåt.

       Plåt: Max. planhetsavvikelse 6 mm/m.

       Ytegenskaper

       Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

       Leveranstillstånd

       Rullar, spaltade band och formatklippt plåt: Kontrollerat valsat eller termomekaniskt valsat.

       Grovplåt: Varmvalsat, normaliserat valsat eller normaliserat i ugn.


       Kontrolldokument

       Kontrolldokumentet ska specificeras vid beställningen. De europeiska typerna av kontrolldokument är beskrivna i standarden EN 10204.

       Tillverkning och andra rekommendationer

       COR-TEN® B har extra högt korrosionsmotstånd och god formbarhet, seghet och svetsbarhet.

       COR-TEN® är ett internationellt registrerat varumärke som tillhör United States Steel Corporation.

       För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

       Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

       Kontakt information

       www.ssab.com/contact