Svetsguide för AHSS/UHSS-stål inom fordonsindustrin

Guiden innehåller rekommendationer och specifikationer för punktsvetsning, lasersvetsning och bågsvetsning av Docol® avancerat höghållfast stål.

Svetsguiden anger bästa praxis för de tre vanligaste svetsprocesserna inom fordonsindustrin för fyra Docol AHSS/UHSS-sorter:

  • Mikrolegerat (Micro-Alloyed, LA)
  • Tvåfasstål (Dual Phase, DP)
  • Komplexfas (Complex Phase, CP)
  • Martensitiskt (Martensitic, M)

I många fall svetsas Docol AHSS/UHSS-stål på samma sätt som vanligt stål – men man måste ta hänsyn till några viktiga faktorer, särskilt när det gäller ultrahöghållfast stål och zinkbelagt stål.

I guiden anges grundläggande specifikationer och mekaniska egenskaper för stålsorterna LA, DP, CP och M, inklusive ytbehandling (varm- eller kallvalsat), gällande branschnormer, tillgängliga beläggningar, sträckgräns och brottgräns samt förlängningsvärden.

Kapitlet om punktsvetsning fokuserar på maximering av svetsområdet – det vill säga det tillgängliga svetsströmområdet – för att uppnå största möjliga säkerhetsmarginal för att skapa högkvalitativa svetsar. I kapitlet behandlas elektrodkraft och svetstid, och hur dessa faktorer inverkar på svetsområdet. Dessutom innehåller det information om enkelpuls- och flerpulssvetsning, strömtyperna AC och MFDC, rekommenderade svetspistoler, elektroder och runda elektrodspetsar. Skjuv- och tvärdraghållfasthet som funktion av grundmaterialets hållfasthet anges i diagram för olika Docol AHSS/UHSS stålsorter.

I kapitlet om lasersvetsning behandlas rekommenderade penetrationsnivåer för överlappssvetsning, lasersvetsning av AHSS/UHSS och sträckenergiområden för UHSS. I kapitlet visas diagram över svetsgodsets hårdhet (inträngningszon) som funktion av grundmaterialets kolhalt i lasersvetsar, samt tabeller med sträck- och brottgräns för stumsvetsar vid olika svetshastigheter. För svetsade formatplåtar finns referenstabeller med töjbarhetsvärden för olika Docol DP-sorter. För både Docol DP och DP-GI (varmförzinkat) visas diagram över hårdheten och töjbarheten för laserstumsvetsar.

I kapitlet om bågsvetsning anges parametrar för gasmetallbågsvetsning (GMAW, MAG, MIG) för Docol AHSS/UHSS-stål. Bland annat beskrivs hur man undviker deformation av tunnplåt och särskilda åtgärder för zinkbelagda stålsorter. I kapitlet anges även rekommenderade tillsatsmaterial och exempelsekvenser för bakstegssvetsning. Dessutom ingår data för Charpy V-slagseghet för svetsfogar och MIG-hårdlödning av zinkbelagt Docol AHSS/UHSS-stål.

Varje kapitel innehåller även:

  • Svetsströmnivåer
  • Hårdhetsprofiler för svetsfogar
  • Tabeller över svetsstyrka för olika tjocklekar och stålsorter
Svetsning av AHSS/UHSS för fordonsindustrin

Welding of AHSS/UHSS for the automotive industry