""
""

Enkel bearbetning av verktygsstål med Toolox®

Toolox® bygger på ett lågkolskoncept med låg karbidhalt. Karbider är svåra att bearbeta så den låga karbidhalten är anledningen till att Toolox® är lättbearbetat. Stålet är också legerat med molybden, niob och andra legeringselement som ytterligare förbättrar bearbetbarheten.

Produktprogram Kontakta våra säljare

Bearbetbarhet

""

Djupare snitt och längre livslängd för skären

Den homogena strukturen hos Toolox® förbättrar också bearbetbarheten och minskar slitaget på verktygsinsatserna.

Skärverktyg i Toolox® 44 ger djupare snitt och längre livslängd på skären jämfört med traditionella verktygsstål. Verktygstillverkare kan förse sina kunder med verktyg som ger ökad avverkningshastighet och bättre ytfinish på det bearbetade arbetsstycket.

Snabbare och enklare att bearbeta än standardstål

Om man jämför Toolox® 33 med standardstålet 1.2312/P20 erbjuder Toolox® tre gånger längre skärlivslängd med samma fräshastighet, alternativt 20 procent högre fräshastighet.

Ett annat bearbetningsprov visade att den maximala skärhastigheten kunde höjas och avspänningsglödgningen elimineras vid användning av Toolox® istället för 1.2312/P20. Studien visade en minskning av den totala komponentkostnaden och en 16-procentig minskning av tillverkningstiden. Eftersom Toolox® inte behövde någon avspänningsglödgning efter bearbetning sparade tillverkaren två dagars ledtid.

Bearbetbarheten och de färdighärdade egenskaperna höjer produktionstakten och gör din produktion mycket mer kostnadseffektiv jämfört med om standardstål används. När dina kunder säger att de vill ha det snabbt kan du leverera utan att kompromissa med kvalitet och prestanda.

""

Vid fräsning av Toolox® bildas blåaktiga spån vilket indikerar att den värme som genereras överförs till spånen och inte till arbetsstycket.

Vibrationsdämpande egenskaper

""
Y = Ljudtryck (Po)
  • H13-skärverktyg
X = Tid (S)
  • Skärverktyg i Toolox® 44
""

Verktyg tillverkade av Toolox® ger högre produktivitet och färdiga delar med bättre ytkvalitet tack vare stålets unika vibrationsdämpande egenskaper. En studie från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, visar att skärverktyg tillverkade av Toolox® är mer motståndskraftiga mot vibrationer.

Spänningsfritt efter bearbetning

Toolox® stål är lätt att bearbeta. Även efter hård bearbetning är Toolox® dimensionsstabilt och kräver normalt ingen avspänningsglödgning. Detta är särskilt praktiskt vid bearbetning av långa tunna profiler som kuggstänger. Även om materialet huvudsakligen bearbetas på ena sidan förblir det extremt plant och kräver ingen riktning eller sekundär bearbetning.

""

”De kuggstänger vi tillverkade var helt raka: 0,004 mm böjning i sidled och 0,136 mm längsgående böjning på en längd av 1,8 m!”

TOMMY PETTERSON, STENA STÅL

""

Läs allt om varför Toolox® stål klarar alla utmaningar med glans

Läs hela historien om Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål från SSAB.

""

Läs allt om svets- och skärrekommendationer för Toolox®-stål

Toolox® är lätt att svetsa och skära. I broschyren hittar du de bästa metoderna.

""

Läs allt om bearbetning av Toolox® stål

Toolox är ett färdighärdat, lättbearbetat stål för tillverkning av färdiga delar utan tidskrävande och kostsam värmebehandling.

Läs mer om Toolox® verktygs- och maskinkomponentsstål