Formningsdata för Docol® AHSS-stål

Befintliga Docol® kunder får tillgång till formningsdata dygnet runt för att underlätta deras val och simulering av avancerat höghållfast fordonsstål.

AHSS AutoForm materialkort och FGKer

Att fastställa faktiska samband mellan formningssimuleringar av AHSS och verkliga materialtester kan av olika anledningar vara svårt.

Som AHSS-tillverkare vill vi underlätta processen så mycket som möjligt genom att ge våra kunder tillgång dygnet runt till vår portal med material- och formningsdata för Docol®. Där finns AutoForm materialkort och formgränskurvor för många av våra AHSS/UHSS-stålsorter för fordon.


Formningsdata för Docol® AHSS-stål

Get your access to our Docol® Test Drive portal

Fill in the form to request access to Docol® forming data.