""
""

Toolox® är ett färdighärdat stål som tål slitage

Det är lätt att tillverka ett hårt stål, om det bara är hårdheten som räknas. Det svåra är att tillverka ett stål som är både hårt och segt. Ett stål som Toolox®. Med hårdhet som ger lång livslängd även i mycket nötande tillämpningar, och seghet som gör att det motstår sprickor och utmattning.

Produktprogram Kontakta våra säljare

Hårdhet och seghet

""

Toolox® stål är hårt helt igenom

Alla Toolox® stålsorter har samma hårdhet rakt igenom. Du kan bearbeta Toolox® plåtar och rundstänger till valfri komplex form, i vetskap om att alla ytor är lika hårda.

Toolox® stål har en finkornig anlöpt martensitisk kristallstruktur tack vare härdning med hög avkylningshastighet. Den fina kornstorleken ger hög seghet.

Slagseghet, Charpy-V (J) vid 20 °C

Slagseghetsdiagram för Toolox 44

Tabellen visar segheten hos Toolox® 44 jämfört med vissa standardstål som är värmebehandlade till 45–55 HRC. Seghetsvärden för Toolox® vid -20 °C anges i produktcertifikaten.

Stålsort
 
Hårdhet
(HB)
Sträckgräns
(MPa)
Brottgräns
(MPa)
Förlängning
A5 (%)
Seghet vid
+20 °C (J)
Toolox® 33 275–325 850 980 14 100
Toolox® 44 410–475 1300 1450 13 30

 

Toolox® 33 har en nominell hårdhet på 300 HBW. Toolox® 44 har en nominell hårdhet på 45 HRC, vilket gör det till världens hårdaste färdighärdade verktygsstål. Datablad för alla Toolox® stålsorter finns här.

”Vi bytte från 1.2379-stål med 56 HRC till Toolox® 44. Istället för att spricka efter 5 000 tillverkade delar visar arbetsstycket i Toolox® 44 inga tecken på slitage efter mer än 40 000 delar.”

ULUS METAL, ISTANBUL

""

Läs allt om varför Toolox® stål klarar alla utmaningar med glans

Läs hela historien om Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål från SSAB.

""

Läs allt om svets- och skärrekommendationer för Toolox® stål

Toolox® är lätt att svetsa och skära. I broschyren hittar du de bästa arbetsmetoderna.

""

Läs allt om bearbetning av Toolox® stål

Toolox® är ett färdighärdat, lättbearbetat stål för tillverkning av färdiga delar utan tidskrävande och kostsam värmebehandling

Läs mer om Toolox® verktygs- och maskinkomponentsstål