Komplexfasstål (CP) för högsta hålexpansionstal

Komplexfasstål har de högsta hålexpansionstalen – upp till 100 procent – bland avancerade höghållfasta stål. De höga hålexpansionstalen ger utmärkta kallformningsegenskaper för stansade och sträckta kanter/flänsar samt djupdragna former. Komplexfasstålens överlägsna sträckgräns används för hög absorption av krockenergi, medan deras höga brottgränser möjliggör tunnare delar och betydande viktminskning.

På denna sida

Grundläggande om komplexfasstål

Komplexfasstål har en ferrit-bainitisk mikrostruktur med små mängder martensit och kvarhållen austenit och perlit. De värmecykler som används för att producera komplexfasstål fördröjer omkristallisering samtidigt som olika karbonitridutfällningar främjas, vilket resulterar i extrema kornförfiningar och utmärkt duktilitet, även för stål med hög brottgräns (t.ex. 1 200 MPa).

Karbonitridutfällningarna ökar även komplexfasstålets ferrithållfasthet. Därför har komplexfasstål (CP) högre sträckgräns än tvåfasstål (DP) med motsvarande brottgräns. Komplexfasstålens höga sträckgräns används av karosskonstruktörer för effektiv absorption av krockenergi för säkerhetskomponenter, som ramskenor, förstärkningar, balkar med mera.

Stålegenskaper

 • Upp till 100 procent hålexpansion – reducerar eller eliminerar avsevärt mikrosprickor och grader på skurna/klippta kanter.
 • Kraftigt ökad lokal formbarhet, vilket ger duktilitet för djupdragna komponenter med komplexa geometrier.
 • Utmärkt för energieffektiv kallformning och finstansning av bildelar med komplexa stansade kanter.
 • Högre renhet och finare korn ger snäva radier och sträckflänsbarhet även vid mycket höga sträckgränser.
 • Utmärkt verklig brottöjning (lokal formbarhet).
 • Hög krockenergiupptagning.
 • Hög utmattningshållfasthet och slitstyrka.

Nya varmvalsade Docol® 800 MPa-stål med hålexpansionstal på upp till 100 procent

Att sträcka eller forma skärkanter utan sprickbildning kan vara en stor utmaning när det handlar om avancerade höghållfasta stål. För att minska risken för spruckna flänsade kanter introducerar SSAB två nya varmvalsade 800 megapascal-stål med extremt hög kantduktilitet.

Många av dessa stålegenskaper kan verka motsägelsefulla: formbarhet kontra hög hållfasthet, hög kantduktilitet kontra bra krockprestanda. Men dessa stål kombinerar samtliga dessa egenskaper – och i synnerhet har de mycket hög kantduktilitet.Dessa nya AHSS-sorter med hög kantduktilitet kan därför fungera som ”problemlösare”. Eller så kan de användas för att öka säkerhetsmarginalen i tillverkningen och minska risken för spruckna kanter.

Länkarm i varmvalsat 800 MPa komplexfasstål med högt hålexpansionstal (HER)
DOCOL HR800HER-75

Typiskt hålexpansionstal på 75 procent

HER i produktnamnet innebär att vi har testat varje leverans för att garantera en minsta hålexpansion, och för Docol HR800HER-75 garanterar vi 45 procent HER med ett typiskt värde på 75 procent.

DOCOL HR800HER-100

Typiskt hålexpansionstal på 100 procent

Denna stålsort är testad för att garantera en extremt hög kantduktilitet på 65 procent av hålexpansionstalet – och ett typiskt hålexpansionstal på 100 procent, vilket är bland det högsta på marknaden för 800 megapascal fordonsstål.

Fordonstillämpningar för komplexfasstål

Varmvalsat Docol komplexfasstål har god utmattningshållfasthet och kan vara lämpliga för bildelar som utsätts för dynamiskt växlande belastning. Exempelvis multilänkupphängningar, länkarmar, torsionsstavar och hjälpramar.

Tillämpningar för kallvalsat Docol komplexfasstål omfattar karosslösningar, sätesskenor och lutningsanordningar.

Kaross

Stålsorter och mekaniska egenskaper

Komplexfasstål (CP) har högre sträckgräns och lägre deformationshärdningseffekt än tvåfasstål (DP) med samma hållfasthet. Komplexfasstål har goda utmattningsegenskaper i fråga om lågcykelutmattning. Jämfört med tvåfasstål har komplexfasstålen bättre sträckflänsning och ISO hålexpansion och lämpar sig för tillämpningar där det krävs hög hållfasthet, god bockbarhet och sträckflänsningsförmåga.

Produkterbjudande för Docol® komplexfasstål:

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produktserie Product name BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
  Docol 600CP Docol CR​350Y​600T-​CP GI, GA, ZA T: 0.70 - 2.50 mm
  W: Up to 1520 mm
  T: 0.028 - 0.0984 in
  W: Up to 59.84 in
  SSAB

  Docol 600CP

  Docol 800CP Docol CR​570Y​780T-​CP UC, GI, GA*, ZA* T: 0.80 - 2.50 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.031 - 0.0984 in
  W: Up to 60.12 in
  VDA 239-100

  Docol 800CP

  Docol HR​660Y​760T-​CP UC, GI T: 2.00 - 4.00 mm
  W: Up to 1500 mm
  T: 0.0787 - 0.157 in
  W: Up to 59.06 in
  VDA 239-100

  Docol 800CP

  Docol HR800HER-75 UC, GI T: 2.00 - 4.00 mm
  W: Up to 1500 mm
  T: 0.0787 - 0.157 in
  W: Up to 59.06 in
  SSAB

  Docol 800CP

  Docol HR800HER-100 UC T: 2.00 - 4.00 mm
  W: Up to 1500 mm
  T: 0.0787 - 0.157 in
  W: Up to 59.06 in
  SSAB

  Docol 800CP

  Docol Roll 800 UC T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 800CP

  Docol 1000CP Docol CR​780Y​980T-​CP UC, EG, GI T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  VDA 239-100

  Docol 1000CP

  Docol Roll 1000 UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 1000CP

  Docol Roll 1000HY UC, EG T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 1000CP

  Docol HR​720Y​950T-​CP UC* T: 3.00 - 4.00 mm
  W: Up to 1510 mm
  T: 0.118 - 0.157 in
  W: Up to 59.45 in
  SSAB

  Docol 1000CP

  Docol HR​800Y​950T-​CP UC* T: 2.50 - 3.20 mm
  W: Up to 1340 mm
  T: 0.0984 - 0.126 in
  W: Up to 52.76 in
  SSAB

  Docol 1000CP

  Docol 1200CP Docol CR​900Y​1180T-​CP UC, EG, GI* T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  VDA 239-100

  Docol 1200CP

  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   *Kan fås på begäran.

   Formning av Docol komplexfasstål

   • Enastående hålexpansionstal enligt ISO 16630 vilket möjliggör sprickfri formning vid sträckflänsning och sträckböjning samt stansade flänsar.
   • Renare sammansättning möjliggör djupdragning och snäv radieformning för detaljer med komplexa geometrier.
   • Stålens exceptionella egenskaper och formbarhet gör dem lämpliga för kallformning av kritiska säkerhetskomponenter för fordon.
   • Idealiskt för finstansning.
   • God svetsbarhet, inklusive motståndspunktsvetsning och lasersvetsning.

   Har du tillverkningsrelaterade frågor om dessa stålsorter? Vår tekniska support kan ge specifika riktlinjer för formning av CP- och HER-stål för din fordonskomponent.

   Formning av Docol komplexfasstål

   Ytterligare fördelar med Docol® komplexfasstål

   • Metallbeläggningar för korrosionsskydd.
   • Mycket jämn duktilitet (se vår artikel om förlängning och lokal formbarhet för AHSS).
   • Kan härdas i ugn.
   • Idealisk för kallformning av fordonsdelar med komplexa former relaterade till krocksäkerhet.
   • Utmärkt för viktminskning av kritiska bärande fordonskomponenter utan grader eller kantsprickor.

   OEM-specifika komplexfasstål

   Docol® komplexfasstål tillverkas enligt VDA-, EN-, SSAB- och OEM-specifikationer. Kontakta oss om du inte hittar en specifik stålsort.

   Fördelar med Docol komplexfasstål för varje teammedlem

   Säkerhetsingenjörer: Komplexfasstålets höga sträck-/brottgränsförhållande ger hög energiupptagning vid kollisioner.

   Viktminskningsingenjörer: Skapa tunnare och lättare delar med hjälp av höghållfasta komplexfasstål.

   Produktionsingenjörer: Leverera komponenter med komplexa former – t.ex. sträckta flänsar med stansade hål och snäva radier – med hög repeterbarhet. Utnyttja kallformning fullt ut för att spara energi och processtid och samtidigt öka produktionslinjens flexibilitet.

   Inköpare: Köp in mindre mängd material då antalet defekta komponenter på grund av spruckna klippkanter minskar avsevärt.

   Hållbarhetsansvariga: SSABs järnmalmsbaserade ståltillverkning är så koldioxideffektiv att våra AHSS-stål är likvärdiga med att använda återvunnet stål. Och fossilfritt Docol AHSS kommer att finnas kommersiellt tillgängligt 2026.

   Förbättra din livscykelanalys

   Docol® komplexfasstål är ”framtidssäkert”.

   PROVPLÅTSLAGER

   Provstycken av komplexfasstål

   Med vårt provplåtslager kan du få AHSS-prover för de flesta av våra kommersiellt tillgängliga stål – samt prover av våra nyaste men ännu inte kommersiellt lanserade stålsorter. Vi levererar plåtrullar, plåtar och anpassade längder i alla storlekar, vilket är unikt inom branschen. Efter 1–2 veckor är ditt material klart att levereras vart som helst i världen.

   Andra stålkategorier