""
""

Ytbehandling av Toolox® stål för högre hårdhet

Hårdheten, segheten och homogeniteten gör Toolox® till ett perfekt underlag för ytbehandling av stålet. Nitrering, PVD (Physical Vapor Deposition – fysisk ångavsättning), plasma-, laser- och induktionshärdning kan alla användas för att ytterligare öka stålets ythårdhet.

Produktprogram Kontakta våra säljare

Ytbehandling

""

Härdning och polering av Toolox®

Ytbehandling ökar Toolox® prestanda i en mängd tillämpningar som utsätts för höga yttryck och slitage, som maskinkomponenter, kläm- och hållutrustning, återvinningsknivar och -blad, formsprutningsverktyg med mera.

Toolox® kan också poleras, etsas och ges ytstruktur med utmärkta resultat. Toolox® renhet och mycket låga halt av inneslutningar gör det lämpligt för de mest krävande ytbehandlingstillämpningarna och uppnår A1-glans vid polering.

Ökad utmattningshållfasthet

Ythärdning ökar komponenternas utmattningshållfasthet och ger längre livslängd. Om en spricka skulle uppstå i ytskiktet kommer segheten hos Toolox® att motstå ytterligare spridning in i substratet.

Genom att nitrera Toolox® kan man uppnå en ythårdhet på 58–65 HRC för mycket slitstarka tillämpningar med lång livslängd. Genom att belägga den nitrerade ytan med PVD är det möjligt att uppnå ännu högre hårdhet eller korrosionsbeständighet. Toolox® höga hållfasthet minimerar risken för sprickbildning och flisning i ytskiktet.

Gasnitrering av Toolox® 44

""
Y = Ythårdhet (HV0,5) 1 = 15 timmar
X = Avstånd från den yttre ytan (mm) 2 = 40 timmar
3 = 96 timmar
4 = 102 timmar
5 = 102 + 102 timmar
""

Ythärdning av Toolox® med laser

Laserhärdning av Toolox® är en mycket effektiv metod för att uppnå hög ythårdhet med relativt stor tjocklek. Beroende på tillämpning kan det härdade lagret vara 0,2 till 2 mm tjockt.

Laserhärdning av Toolox® 44 ger exceptionellt goda resultat tack vare dess höga sträckgräns. Det förbättrar livslängden för maskinkomponenter som används i mycket krävande miljöer. SSAB använder laserhärdat Toolox® 44 för skärning av Hardox® och Strenx® stålplåtar.

Laserhärdade ytor har dessutom fördelen att de är mycket släta. Detta minskar friktionen och risken för att material fastnar på ytan. För att ytterligare öka ythårdheten kan kolpulver användas för att täcka metallytan under processen. På så sätt kan Toolox® nå en ythårdhet på upp till 800 HV. För Toolox® 33 kan 700 HV uppnås.

”En dyna som användes för pressning av tjock stålplåt tillverkades tidigare i verktygsstål som värmebehandlats till 60 HRC. Efter bara 2 000–3 000 pressningar hade dynan spruckit. Genom att byta till laserhärdat Toolox® 44 förbättrades livslängden till mer än 100 000 pressningar. Den släta ytan minskade också behovet av underhåll.”

SVENSK KUND

""

Läs allt om varför Toolox® stål klarar alla utmaningar med glans

Läs hela historien om Toolox® maskinkomponents- och verktygsstål från SSAB.

""

Läs allt om svets- och skärrekommendationer för Toolox®-stål

Toolox® är lätt att svetsa och skära. I broschyren hittar du de bästa metoderna.

""

Läs allt om bearbetning av Toolox® stål

Toolox är ett färdighärdat, lättbearbetat stål för tillverkning av färdiga delar utan tidskrävande och kostsam värmebehandling.

Läs mer om Toolox® verktygs- och maskinkomponentsstål