COR-TEN® A, varmvalsat

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Med sina korrosionsskyddande egenskaper minimerar COR-TEN® behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel. Utöver låga underhållskostnader innebär det minskade behovet av korrosionsskydd mindre förbrukning av färg och lösningsmedel, vilket gör COR-TEN® till ett miljövänligt stålval. Typiska användningsområden är konstruktionsdelar i byggnader, sändarmaster, broar och mycket annat.

  Dimensionsintervall

  Varmvalsat COR-TEN® A finns som varmvalsat i tjocklekar på 2.00 - 12.70 mm och bredd upp till 1860 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt eller 3300 mm som plåt. Längd upp till 16 meter som formatklippt plåt och 13 meter som plåt.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Sträckgräns ReL
   (min MPa)
   Brottgräns Rm
   (min MPa)
   Förlängning A50
   (min %)
   Bockningsradie 90° bock
   345 485 20 2.0 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas tvärs valsningsriktningen.

    Kemisk sammansättning (chargeanalys)

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     C
     (max %)
     Si
     (%)
     Mn
     (%)
     P
     (%)
     S
     (max %)
     Al
     (%)
     Cu
     (%)
     Cr
     (%)
     Ni
     (max %)
     0.12 0.25 - 0.75 0.20 - 0.50 0.07 - 0.15 0.030 0.015 - 0.06 0.25 - 0.55 0.50 - 1.25 0.65
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Kolekvivalent CEV

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Leveransformat Varmvalsad bandplåt Varmvalsad plåt
       Tjocklek (mmin) 2 - 12.70.08 - 0.500 6 - 12.70.2 - 0.500
       Typiskt CEV 0.35 0.39
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Toleranser

        COR-TEN® A levereras med SSAB Weathering-toleranser, med förbättrade garantier jämfört med motsvarande EN-standarder. Mer detaljer finns på SSAB.com

        Tjocklek

        Bandplåt: Tjocklekstoleranser motsvarar ⅔ av EN 10051 som standardvärde. Efter särskild överenskommelse kan toleranser ner till hälften av EN 10051 levereras för vissa produkter och dimensioner.

        Plåt: Levereras med toleranser som motsvarar ¾ av EN 10029 som standardvärde.

        Längd och bredd

        Bandplåt: Toleranser för bredd och längd följer SSABs standard och erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

        För bandstål och plåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

        För bandstål och plåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

        Efter särskild överenskommelse kan snävare toleranser levereras för vissa produkter och dimensioner.

        Längdtoleranser gäller endast formatklippt plåt.

        Plåt: Breddtoleranser -0/+4-10 mm beroende på tjocklek. Längdtoleranser -0/+15-75 mm beroende på längd.

        Form

        Bandplåt: Formtoleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

        Plåt: Enligt EN 10029.

        Planhet

        Bandplåt:

        SSAB Weatherings toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

        Planhetsgarantier gäller endast formaklippt plåt.

        Plåt: Max. planhetsavvikelse 6 mm/m.

        Ytegenskaper

        Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

        Leveranstillstånd

        Rullar, spaltade band och formatklippt plåt: Kontrollerat valsat eller termomekaniskt valsat.

        Grovplåt: Varmvalsat, normaliserat valsat eller normaliserat i ugn.


        Kontrolldokument

        Kontrolldokumentet ska specificeras vid beställningen. De europeiska typerna av kontrolldokument är beskrivna i standarden EN 10204.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        COR-TEN® A har extra högt korrosionsmotstånd och god formbarhet, seghet och svetsbarhet.

        COR-TEN® är ett internationellt registrerat varumärke som tillhör United States Steel Corporation.

        För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

        Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

        Kontakt information

        www.ssab.com/contact