Tvåfasstål med hög formbarhet/duktilitet för sprickfri kalldjupdragning

Tvåfasstål med hög formbarhet/duktilitet (DH) är ett tredje generationens TRIP-stål för fordonsindustrin med hög global och lokal formbarhet och stort motstånd mot kantsprickning. DH-stål har utmärkta energiupptagande egenskaper, inklusive reservduktilitet vid kollisioner. DH-stål är idealiska för komplexa geometrier, inklusive kalldjupdragning. DH-stålens formgränskurvor och hålexpansionstal överträffar DP-stålens, vilket möjliggör minskat spill och effektivare pressning.

På denna sida

Vad är tvåfasstål med hög duktilitet?

Tvåfasstål med hög formbarhet (DH) har en flerfasig mikrostruktur med en ferritmatris som innehåller martensit, bainit och restaustenit. Till skillnad från konventionella tvåfasstål bibehåller DH-stålen sin härdningsgrad vid högre töjningsnivåer. Detta beror på att DH-stålets större mängd restaustenit omvandlas till martensit i takt med att graden av deformationshärdning ökar vid högre töjningsnivåer.


Tredje generationens stål med TRIP-effekt som DH-stål erbjuder påtagligt förbättrad formbarhet vid sträckdeformation jämfört med DP-stål tack vare betydligt högre deformationshärdningskonstant (n-värde). DH-stål med TRIP-effekt har hög duktilitet vilket gör dem lämpade för tillverkning av fordonssäkerhetskomponenter med komplexa geometrier. Dessutom har DH-stål överlägsen och progressiv krockenergiupptagning – genom hög deformationshärdning – vid kollisioner.

Stålegenskaper

 • Hög global och lokal formbarhet, med större förlängning och högre motstånd mot kantsprickning än vanliga tvåfasstål.
 • Enastående krockprestanda med kvarvarande duktilitet i stålet för extra energiupptagning.
 • Större designflexibilitet: möjliggör djupdragning av komplexa geometrier med sekundär formning.
 • Mycket motståndskraftig mot kompressionsfel.
 • Hållfasthet i UHSS-klass med formgränskurvor och hålexpansionstal som överträffar vanliga tvåfasstål.
 • Tredje generationens AHSS möjliggör förenklad, kostnadseffektiv kallformning av komplexa bildelar.
 • Mycket goda punktsvetsningsegenskaper, jämförbara med konventionella DP-stålsorter.
 • Möjliggör lättare och mer komplexa karosskomponenter – med mindre risk för kantsprickor jämfört med tvåfasstål.

Vilka problem kan tvåfasstål med hög formbarhet lösa?

Konstruktioner som uppnår eller ligger nära formbarhetsgränsen vid pressning kan dra nytta av Docol DH-stål. DH-stålens högre duktilitetsmarginal kan också vara en problemlösare när en konstruktion behöver extra energiupptagning för krockprestanda.

 • A-stolpar, övre B-stolpar och stolpförstärkningar
 • Tvärlänkar och tvärbalkar
 • Instrumentpaneler
 • Golv, trösklar och förstärkningar
 • Säkerhetsbur för passagerarna
 • Skenor: tak, sidor, fram och bak, ramskenor och förstärkningar
 • Sätesramar

Hitta fler DP-stål här.

Tvåfasstål med hög formbarhet för fordonsindustrin
Kundberättelse

Effektiv pressning av höga flänsar med nära 0 procent defekter

2018 tog en känd tillverkare av fordonsdelar fram två nya konstruktioner med lätta och samtidigt hållfasta pressade vertikala stag. UHSS-delarnas höga flänsar ökade dock risken för spruckna kanter – och tillverkaren ville ha lägsta möjliga kassationsgrad.

Tillverkaren kontaktade SSAB i jakt på ett mycket formbart stål med konsekventa egenskaper i 1,5 och 2,2 mm tjocklek. Nya Docol 600DH-GI, ett tredje generationens stål med hög formbarhet, gav sprickfria sträckta kanter och en kassationsgrad nära 0 procent eftersom alla plåtrullar från SSAB har konsekventa mekaniska egenskaper.

”Docol DH-stål har bättre formgränskurvor än våra konventionella DP-stål och fungerar bättre vid plan töjning”, säger Matti Säily, produktchef för metallbelagda produkter på SSAB.

Pressning av tvåfasstål med hög formbarhet

Stålsorter och mekaniska egenskaper

Metallbelagt Docol® 600DH-GI och Docol 800DH-GI är två av de stålsorter som nu är tillgängliga, och fler är på väg.

En särskild värmebehandling som främst skapar en tvåfasstruktur gör att Docol® 600DH-GI och 800DH-GI lämpar sig för tillämpningar som kräver bättre formbarhet än konventionella tvåfasstål med samma brottgräns.

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produktserie Product name BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
  Docol 600DH Docol CR​330Y​590T-​DH GI T: 0.80 - 2.40 mm
  W: Up to 1400 mm
  T: 0.031 - 0.0945 in
  W: Up to 55.12 in
  SSAB

  Docol 600DH

  Docol 800DH Docol CR​440Y​780T-​DH GI T: 0.80 - 2.00 mm
  W: Up to 1400 mm
  T: 0.031 - 0.0787 in
  W: Up to 55.12 in
  VDA 239-100

  Docol 800DH

  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Vilka formningsoperationer kan användas för tvåfasstål med hög duktilitet?

   • Utomordentliga kallformningsegenskaper, antingen med hjälp av rullformning eller vanlig utrustning.
   • DH-stålets större förlängning möjliggör kalldjupdragning och sekundär formning, som kantsträckning.
   • Effektivare pressning vid rullbyten tack vare Docol DHs höga homogenitet.
   • Goda punktsvetsningsegenskaper, jämförbara med våra DP-stålsorter.
   • Förbättrad FLP och förlängning jämfört med vanliga DP-stål.
   • Högre motstånd mot kantsprickning på sträckta formade kanter för komplexa detaljer.

   Har du frågor om formning av DH-stål och hur de står sig jämfört med Docol tvåfasstål? Vår tekniska support kan ge specifika riktlinjer för pressning, dragpressning och formning av DH-stål för din fordonskomponent.

   Formning av tvåfasstål med hög formbarhet

   Fler fördelar med Docol tvåfasstål med hög duktilitet

   • Förbättrat styrka-/viktförhållande.
   • Extremt jämna mekaniska egenskaper mellan olika plåtrullar för effektiv pressning.
   • Överlägsen formbarhet innebär mindre kantsprickning och potential att uppnå nära 0 procent spill.
   • Perfekt för djupdragna, högflänsade, komplexa former för innovativa krockkomponenter.
   • Två kallvalsade, hållfasta stålfamiljer finns nu kommersiellt tillgängliga: Docol 600DH-GI och Docol 800DH-GI.
   • Docol 1000DH-GI är under utveckling.

   OEM-specifika tvåfasstål med hög formbarhet

   Enskilda Docol DH-stålsorter kan skräddarsys enligt tillverkarens specifikationer eller tillverkas enligt globalt erkända standarder, som VDA 239-100:2016, eller SSABs egna strikta standarder. För att optimera komponenttillverkning och krockprestanda rekommenderar vi att du kontaktar vårt team tidigt i konstruktionsprocessen.

   Vad är fördelen med tvåfasstål med hög duktilitet?

   Säkerhetsingenjörer: Enastående energiupptagning, med ”reservduktilitet” som ger successivt högre energiupptagning vid kraftigare stötar.

   Viktminskningsingenjörer: Genom att använda stålsorter med högre hållfasthet kan karosskomponenter bli lättare med liten risk för spruckna kanter.

   Produktionsingenjörer: Uppnå nästan kassationsfri pressning, även av komplexa geometrier med sträckta kanter, höga flänsar, djupdragning, osv. Konsekventa mekaniska egenskaper från rulle till rulle.

   Inköpare: Tunnare dimensioner av mer hållfast DH-stål innebär mindre mängd inköpt material – och att materialet kan pressas effektivare, med betydligt lägre kassationsgrad.

   Minska ditt koldioxidinnehåll

   Docol tvåfasstål med hög formbarhet är ”framtidssäkert”.

   PROVPLÅTSLAGER

   Provstycken av DH-stål

   Med vårt provplåtslager kan du få AHSS-prover för de flesta av våra kommersiellt tillgängliga stål – samt prover av våra nyaste men ännu inte kommersiellt lanserade stålsorter. Vi levererar plåtrullar, plåtar och anpassade längder i alla storlekar, vilket är unikt inom branschen. Efter 1–2 veckor är ditt material klart att levereras vart som helst i världen.

   Se alla

   Vad är tvåfasstål med hög duktilitet?

   Tvåfasstål med hög formbarhet/duktilitet har en flerfasig mikrostruktur i form av en ferritmatris med martensit, bainit – och en betydande mängd restaustenit. Men till skillnad från konventionella DP-stål bibehåller DH-stålen sin förmåga att deformationshårdna vid högre töjningsnivåer.

    

   Varför ska man använda tvåfasstål med hög duktilitet?

   Dessa tredje generationens stål med TRIP-effekt har deformationshårdnande egenskaper som bibehålls vid högre töjningsnivåer och ger utomordentliga krockprestanda. Den höga globala och lokala formbarheten och motståndet mot kantsprickning gör att DH-stål lämpar sig utmärkt för komplexa geometrier.

   Var används tvåfasstål med hög formbarhet?

   Docol DH-stål kan vara en problemlösare för konstruktioner som uppnår eller ligger nära formbarhetsgränsen vid pressning, eller när man behöver högre ”reservduktilitet” för extra energiupptagning vid krockar.

    

   Vilken formbarhet har tvåfasstål med hög duktilitet?

   • Utmärkt kallformbarhet med konventionell utrustning eller rullformning.
   • DH-stålets större förlängning möjliggör kalldjupdragning, inklusive sekundär formning som kantsträckning.
   • Mycket konsekventa egenskaper mellan olika rullar – ger effektivare pressning vid rullbyte.

   FAQ

   Andra stålkategorier