Framtidens stål från Oxelösund

Mot fossilfritt 2045

SSAB har som mål att vara helt fossilfritt 2045. En målsättning som innebär att genom HYBRIT-projektet ersätta kol och koks som reduktionsmedel i ståltillverkningen och istället använda fossilfri vätgas. En förutsättning att kunna producera fossilfritt stål.

SSAB Oxelösunds omställning är först ut med att ställa om till en hållbar produktion. I korthet innebär det att delar av nuvarande stålproduktion förändras genom att koksverk, masugnar och LD-anläggningen i stålverket läggs ner. Istället kommer en helt ny produktionsprocess baserad på skrot och järnsvamp att byggas. En ny elektrisk ljusbågsugn som smälter järnråvara, ny råvaruhantering, nya energisystem bland annat en ny metangasterminal i Oxelösunds Hamn.

Med hjälp av ljusbågsugnen kan man använda den järnsvamp som kommer från HYBRITs demonstrationsanläggning, som tas i drift samtidigt som omställningen är klar i Oxelösund. Det innebär att SSAB i Oxelösund kan bli först i världen att kunna leverera fossilfritt stål – redan 2026.

 

Verksamhetstillstånd

SSAB Oxelösund ansökte om ett nytt verksamhetstillstånd hos Mark- och miljödomstolen i september 2019. Domstolen har i december 2020 meddelat ett nytt verksamhetstillstånd där SSAB ges tillstånd för produktion av stål med ljusbågsugn.

Vattenfall Eldistribution har lämnat in underlag till Energimarknadsinspektionen för att ansöka om tillstånd (koncession) för två 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ett svar på ansökan väntas under år 2022.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring processen.

 

Kontaktpersoner: 


Kommunikationsansvarig SSAB i Oxelösund:
Sari Heikkinen, [email protected]

 

Samråd avseende ändringstillstånd för SSAB Oxelösund

SSAB bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808). Samrådet rör lagring av flytande metan (LNG) vid SSABs anläggning i Oxelösund.

SSAB Oxelösund arbetar mot att etablera en fossilfri tillverkning av stål och plåt. Detta arbete innefattar att inom verksamheten uppföra en ljusbågsugn (EAF) för tillverkning av stål, samt att därefter ta koksverk och masugnar ur drift. För att det ska vara möjligt att ställa om verksamheten och lägga ned koksverk och masugnar, krävs ett ersättningsbränsle (metan) till koks- och masugnsgasen, samt etableringen av lagringskapacitet för detta bränsle. Utan lagringskapacitet och tillgång till metan är det inte möjligt att ställa om SSABs verksamhet i Oxelösund.

Ansökan om ändringstillstånd innefattar samtidig hantering och lagring av maximalt 1000 ton flytande metan (LNG) i trycksatta tankar. Anläggningen kommer att uppföras inom SSABs fastigheter i Oxelösunds kommun.

Verksamheten kommer att omfattas av den högre kravnivån i den s.k. Sevesolagen, den lag som syftar till att förebygga kemikalieolyckor. Ett s.k. Sevesosamråd genomförs därför som del av samrådet enligt 6 kap. miljöbalken. Syftet med Sevesosamrådet är att ytterligare utreda om det finns faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid den ansökta verksamheten.

Samrådsmöte

Som en del av samrådet finns möjlighet att delta i ett öppet hus om den planerade verksamheten den 24 november kl. 18-20 i OXSS (seglingssällskapets) lokaler i Oxelösund. Ingen föranmälan krävs.

Synpunkter

Synpunkter kan lämnas vid samrådsmötet eller skriftligen senast den 13 december 2021 till:

e-post: [email protected]

Post: SSAB Oxelösund, Yttre Miljö, pnr 1010, 613 80 Oxelösund

Märk brev och kuvert respektive e-post med ”Samråd SSAB Oxelösund”

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga miljöpåverkan kan laddas ner från länken nedan. En skriftlig kopia kan även beställas av projektledare för tillståndsprövningen.

SSAB Oxelösund Samrådsunderlag nov 2021

Kontaktpersoner

Projektledare Tillståndsprövning:

Magnus Nydahl, SSAB E-post: [email protected] 

Miljösamordnare:

Jenny Lindgren, Structor E-post: [email protected]

Om fossilfri produktion (kort version)

Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs produktionsort i Oxelösund