Forskning och erfarenhet visar att mångfald leder till ökad trivsel och en rad andra fördelar på arbetsplatser.

– Jämställdhet gynnar alla, men för att lyckas måste vi ha medarbetarnas engagemang, säger HR-chef Sandra Söderberg.

Vad görs då konkret för att både SSAB Luleå och samhället där vi verkar ska bli mer jämställt? Jonna Barsk är verksamhetsstrateg, hon ger en rad exempel på hur jämställdhet ingår som en självklar del i verksamheten på SSAB Luleå – som att kränkning och diskriminering rapporteras som avvikelser i det interna systemet, att sådana frågor finns med i medarbetarundersökningar, i kartläggningar av arbetsgrupper och i semestervikarieenkäter, samt att jämställdhetskompetens integreras i interna utbildningar inom skiftande ämnen. Det finns gratis mensskydd i omklädningsrum och det ska utökas nu till att även gälla toaletterna i produktionsanläggningarna.

– Vi arbetar också hela tiden med att det ska vara inkluderande och schysst jargong och kultur på hela arbetsplatsen, säger Jonna Barsk.

Ett exempel på samhällsengagemang är arbetsplatsens roll för att upptäcka våld i relationer. Under den rikstäckande kampanjen En vecka fri från våld arrangerade SSAB Luleå frukostföreläsningar och samtal i samarbete med Luleå kommuns Centrum mot våld samt nätverket Män för kärlek.

– Våld mot kvinnor och barn är ett stort samhällsproblem och vi är en stor samhällsaktör, som sådan har vi ett ansvar. Med ökad kunskap är det fler som ser och som vågar fråga, både om utsatthet och våldsamhet, säger Jonna Barsk.

Jonna berättar också att det just nu pågår arbete med att formulera nya frågor till mallen för medarbetarsamtal, frågor som kan öppna för samtal om våld.

– Det är ett bra exempel på hur vi ser till att systematisera jämställdhetsarbetet, så att kompetenshöjande insatser inte bara blir snabbt slocknande tomtebloss.

Som ett led i en hållbar samhällsomvandling i norra Sverige har länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten tillsammans med företag tagit fram en avsiktsförklaring för jämställd industri i norra Sverige. SSAB Luleå var delaktiga i det arbetet och har skrivit under det färdiga dokumentet. Jonna Barsk säger att för SSAB Luleå fungerar avsiktsförklaringen för jämställd industri också som en intern kravställare.

– Vi lär oss mycket av de övriga företagen som deltar och så förpliktar det att leva upp till ambitionerna som vi skriver under på.

SSAB Luleå bidrog även aktivt i arbetsgruppen när den nya regionala strategin för jämställdhet i Norrbotten formulerades.