Borlänge nyheter

Tekniksprånget på SSAB gav Erika mersmak för ingenjörsyrket

Kunskap leder till mer kunskap och det finns inga rätt eller fel utan man lär sig alltid något. Det är lärdomar som Erika Eriksson tar med sig från sina fyra månader som Tekniksprångare på SSAB Borlänge under hösten.

”I skolan löser man ett problem där det alltid finns ett rätt svar men så är det inte i verkligheten utan det finns inga rätt eller fel utan bara nya frågor att besvara”, det säger Erika Eriksson som gick ut Teknikvetenskapliga programmet på Lugnetgymnasiet i våras.

Under hösten har hon genom Tekniksprånget fått lära sig mer om vad ingenjörsyrket innebär men även hur det är att jobba på en industri som SSAB.

”Jag visste att jag vill läsa vidare efter gymnasiet men inte vilken utbildning och dessutom var jag rätt skoltrött och ville göra något annat i ett år”, säger hon och berättar att när hon fick veta att hon kunde söka till Tekniksprånget för att få lära sig mer om vad ingenjörsyrket innebär tog hon chansen.

Att det blev SSAB i Borlänge beror på att hon har hört och läst mycket om SSAB och den omställning till fossilfritt stål som pågår.

”Jag har hört mycket om SSAB men visste inte så mycket och ville få en inblick i både hur ett så stort företag som SSAB fungerar och hur det är att jobba i en industri men även vad det innebär att vara ingenjör”, förklarar hon.

Under hösten har Erika Eriksson genom Tekniksprånget fått prova på ingenjörsyrket på SSAB i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

 

Flera lärdomar

På SSAB i Borlänge har hon varit i produktionen och i Kallvals där hon har deltagit i det dagliga arbetet som process- och kvalitetsutvecklare. Rent konkret har Erika jobbat med ett projekt som handlat om att kartlägga ytråhet på martensitiska material.

”Mitt uppdrag har varit att försöka ta reda på vilken ytråhet vi har idag på det här materialet. Den största anledningen är att kunderna, det vill säga bilindustrin, ställer allt högre krav på ytor och eftersom vi inte vet hur ytråheten ser ut måste vi börja med att ta reda på det”, förklarar hon.

En av lärdomarna från projektet är att det finns inget rätt eller fel, utan kunskap leder till ny kunskap.

”I skolan har man lärt sig att det finns ett rätt svar, men det gör det inte i verkligheten. Visst har det känts lite ovant att inte kunna komma fram till en slutsats och presentera ett tydligt resultat, men det känns spännande att man kan grotta ner sig i ett område, att det inte finns något slutligt svar utan bara fler möjligheter”, säger hon och berättar att tiden som Tekniksprångare även har gett henne en betydligt bättre bild av ingenjörsyrket.

”Jag har träffat så många människor på SSAB som har valt olika inriktningar inom ingenjörsyrket så det känns faktiskt mindre läskigt att plugga vidare nu.”

Just nu lutar det åt maskinteknik antingen i Uppsala eller i Linköping.

”Jag vill gärna vara med och utveckla processer och maskiner, och jag kan absolut tänka mig att jobba inom industrin. Vi behöver industrin”, säger Erika Eriksson.

Här kan du läsa mer om Tekniksprånget.

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

maj 20
Andra nyheter

Ruukki lanserar ett nytt produkterbjudande; LowCarbon – med utsläppsminskningar på upp till 70 procent

Ruukki Construction, ett bolag i SSAB-koncernen, lanserar ett nytt produkterbjudande, Ruukki[®] LowCarbon. Detta är Ruukkis svar på allt hårdare miljöbestämmelser och på kundernas önskemål att kunna minska livscykelutsläppen från sina byggnader. Den första produkten i sortimentet är Ruukki[®] Classic LowCarbon, en takprofil vars utsläppspåverkan är upp till 70 procent lägre än från en motsvarande takprofil av standardstål. I Skandinavien kommer taksortimentet för bostadshus att marknadsföras under namnet Plannja Infinity.

maj 14
Andra pressmeddelanden

Spillvärme från SSABs anläggning i Tavastehus återanvänds i Loimuas fjärrvärmenät

SSAB och energibolaget Loimua har nått ett avtal om att nyttja spillvärmen från SSABs anläggning i Tavastehus (Finland) i det lokala fjärrvärmenätet. Loimua kommer att bygga en värme- och kylanläggning på SSABs område. Anläggningen kommer att ha en värmeeffekt på cirka 10 MW och producera cirka 70 GWh fjärrvärme per år. Det motsvarar värmebehovet för cirka 3 000 villor och småhus och täcker cirka 15 procent av värmebehovet i Tavastehus.

apr 29
Andra pressmeddelanden

SSAB och Nordec ingår avtal om leverans av fossilfritt stål

SSAB och Nordec har ingått ett avtal om leveranser av fossilfritt stål. Nordec kommer i framtiden att använda fossilfritt stål bland annat i stomkonstruktioner till byggnader, fasader och broar.