Borlänge nyheter

Tekniksprånget på SSAB gav Erika mersmak för ingenjörsyrket

Kunskap leder till mer kunskap och det finns inga rätt eller fel utan man lär sig alltid något. Det är lärdomar som Erika Eriksson tar med sig från sina fyra månader som Tekniksprångare på SSAB Borlänge under hösten.

”I skolan löser man ett problem där det alltid finns ett rätt svar men så är det inte i verkligheten utan det finns inga rätt eller fel utan bara nya frågor att besvara”, det säger Erika Eriksson som gick ut Teknikvetenskapliga programmet på Lugnetgymnasiet i våras.

Under hösten har hon genom Tekniksprånget fått lära sig mer om vad ingenjörsyrket innebär men även hur det är att jobba på en industri som SSAB.

”Jag visste att jag vill läsa vidare efter gymnasiet men inte vilken utbildning och dessutom var jag rätt skoltrött och ville göra något annat i ett år”, säger hon och berättar att när hon fick veta att hon kunde söka till Tekniksprånget för att få lära sig mer om vad ingenjörsyrket innebär tog hon chansen.

Att det blev SSAB i Borlänge beror på att hon har hört och läst mycket om SSAB och den omställning till fossilfritt stål som pågår.

”Jag har hört mycket om SSAB men visste inte så mycket och ville få en inblick i både hur ett så stort företag som SSAB fungerar och hur det är att jobba i en industri men även vad det innebär att vara ingenjör”, förklarar hon.

Under hösten har Erika Eriksson genom Tekniksprånget fått prova på ingenjörsyrket på SSAB i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

 

Flera lärdomar

På SSAB i Borlänge har hon varit i produktionen och i Kallvals där hon har deltagit i det dagliga arbetet som process- och kvalitetsutvecklare. Rent konkret har Erika jobbat med ett projekt som handlat om att kartlägga ytråhet på martensitiska material.

”Mitt uppdrag har varit att försöka ta reda på vilken ytråhet vi har idag på det här materialet. Den största anledningen är att kunderna, det vill säga bilindustrin, ställer allt högre krav på ytor och eftersom vi inte vet hur ytråheten ser ut måste vi börja med att ta reda på det”, förklarar hon.

En av lärdomarna från projektet är att det finns inget rätt eller fel, utan kunskap leder till ny kunskap.

”I skolan har man lärt sig att det finns ett rätt svar, men det gör det inte i verkligheten. Visst har det känts lite ovant att inte kunna komma fram till en slutsats och presentera ett tydligt resultat, men det känns spännande att man kan grotta ner sig i ett område, att det inte finns något slutligt svar utan bara fler möjligheter”, säger hon och berättar att tiden som Tekniksprångare även har gett henne en betydligt bättre bild av ingenjörsyrket.

”Jag har träffat så många människor på SSAB som har valt olika inriktningar inom ingenjörsyrket så det känns faktiskt mindre läskigt att plugga vidare nu.”

Just nu lutar det åt maskinteknik antingen i Uppsala eller i Linköping.

”Jag vill gärna vara med och utveckla processer och maskiner, och jag kan absolut tänka mig att jobba inom industrin. Vi behöver industrin”, säger Erika Eriksson.

Här kan du läsa mer om Tekniksprånget.

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

feb 28
Andra nyheter

SSAB fortsätter att stärka forskning och utbildning inom stålbyggande tillsammans med Tammerfors universitet

SSAB Europe och Ruukki Construction har ingått ett femårigt samarbetsavtal med Tammerfors universitet (Finland) om forskning och utbildning inom stålkonstruktioner och stålbyggnation. Avtalet innebär en fortsättning på ett långt och nära samarbete.

feb 26
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 08 2024

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 19 – 23 februari 2024 återköpt sammanlagt 1 642 433 egna aktier, varav 412 853 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 229 580 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

feb 21
Andra nyheter

SSAB och VR introducerar e-truckar i lokala leveranser i Finland

SSAB Europe och VR Transpoint, som ansvarar för VR:s logistikverksamhet, har inlett ett gemensamt projekt för att elektrifiera tunga industritransporter. SSAB Europe kommer att investera i laddningspunkter för tunga fordon vid Hämeenlinnaanläggningen i Finland. VR kommer att investera i utsläppssnåla vägtransporter genom att förvärva helelektriska lastbilar för SSAB Europes leveranser. De helt eldrivna lastbilarna kommer att vara bland de största i fråga om total vikt för regelbundna kundleveranser i Finland.