Illustration av det nya integrerade elektrostålverket.

Den planerade omställningen av verksamheten är tillståndspliktig. Därför ansöker SSAB om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och bedriva produktion i ett nytt, integrerat elektrostålverk med ljusbågsugnar, varmvalsning och vidareförädling. I och med omställningen kommer den befintliga verksamheten med koksverk, masugn och befintligt stålverk att avvecklas. I det nya elektrostålverket, som ska drivas med fossilfri el, kommer SSAB att framställa stål från fossilfri järnsvamp och återvunnet skrot.

– Med den här ansökan tar vi nu ytterligare ett steg på vår fossilfria stålresa. Vår omställning i Luleå innebär väsentligt mindre utsläpp till både luft och vatten. Ju snabbare vi får tillstånd för vår omställning, desto större blir miljövinsten, säger Sara Arvidson, tillståndsansvarig på SSABs omställningskontor.

Den planerade förändringen i Luleå kommer att leda till en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 2,8 miljoner ton årligen, vilket motsvarar en utsläppsminskning med cirka 90 procent jämfört med dagens verksamhet. Ambitionen är även att minska resterande utsläpp. Totalt möjliggör SSABs omställning en minskning av Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent, varav mer än hälften kommer från Luleå.

SSAB är idag världsledande inom höghållfasta stål. Produkterna är starkare än konventionella stål och gör det möjligt att tillverka lättare stålkonstruktioner, vilket i sin tur leder till minskad miljöbelastning.

– Vårt stål används redan idag i bilar, fartyg, broar, byggnader, lastmaskiner och mycket mer. När en etablerad aktör som SSAB väljer att agera i en hållbar riktning så påverkar det hela värdekedjan och spelar en avgörande roll för att åstadkomma ett hållbart systemskifte i samhället, säger Sara Arvidson.

Ansökan kommer nu att behandlas av domstolen enligt gängse praxis.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Molin, pressekreterare på SSAB, [email protected], tel: +46 76 110 46 76