Borlänge nyheter

”Självklarhet att ta emot LIA-praktikanter på SSAB i Borlänge”

”Jag valde att utbilda mig till elkraftsingenjör för att jag vill jobba med något som är viktigt idag och i framtiden och kunna vara stolt över det jag gör.” Det säger Gustav Nyström som just nu gör praktik på SSAB i Borlänge.

Elkraftsingenjörsutbildningen är två år och blandar teori med praktik, så kallad LIA som står för Lärande I Arbete. På SSAB i Borlänge har man tagit emot LIA-praktikanter i mer än ett decennium.

”För oss är det viktigt att kunna dela med oss av vår kunskap men framför allt ge studenterna en inblick i vad yrket de studerar till faktiskt innebär,” säger Jennica Simesgården, avsnittschef för Energi på SSAB i Borlänge.

Elkraftsingenjörer är sedan flera år tillbaka ett bristyrke, det utbildas inte lika många som det behövs varför det är en viktig anledning till att SSAB i Borlänge tar emot praktikanter.

SSAB är en elintensiv industri så vi behöver både kunniga och kompetenta elkraftsingenjörer men vi kan även erbjuda en praktik som visar på bredden i jobbet,” säger Peter Ottosson som är elkraftsansvarig på SSAB i Borlänge.

Gustav Nyström fick vara med när Peter Ottosson och Johnny Eriksson spänningssatte en huvudtransformator som förser förparet i varmvalsverket med el efter service och underhåll. Foto: Henrik Hansson

Bred kompetens

Gustav Nyström har precis börjat sin åtta veckor långa praktik och han valde SSAB för att det finns så bred kompetens inom området.

Jag hoppas jag kommer att lära mig mycket under de här veckorna. Det är en sak att sitta i skolbänken och göra beräkningar, en annan att få jobba med det i praktiken”, säger han.

Ahmad Khadra är snart klar med sin praktik och han är nöjd då han har fått tillämpa det han redan lärt sig och se det han läst om i verkligheten.

Praktiken gör det lättare för mig när jag ska tillbaka till skolan igen, nu har jag en bättre förståelse för hur det fungerar i verkligheten”, säger han.

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

feb 21
Andra nyheter

SSAB och VR introducerar e-truckar i lokala leveranser i Finland

SSAB Europe och VR Transpoint, som ansvarar för VR:s logistikverksamhet, har inlett ett gemensamt projekt för att elektrifiera tunga industritransporter. SSAB Europe kommer att investera i laddningspunkter för tunga fordon vid Hämeenlinnaanläggningen i Finland. VR kommer att investera i utsläppssnåla vägtransporter genom att förvärva helelektriska lastbilar för SSAB Europes leveranser. De helt eldrivna lastbilarna kommer att vara bland de största i fråga om total vikt för regelbundna kundleveranser i Finland.

feb 20
Luleå nyheter

Inspirationskväll gav besökarna en ny bild av SSAB

”Bra information och ett coolt studiebesök! Nu kommer jag att söka sommarjobb på SSAB.” Så sammanfattar en av deltagarna kvällen, och han var inte ensam. Flera av besökarna berättade att de fått en helt ny bild av SSAB efter inspirationskvällen.

feb 19
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 07 2024

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 12 – 16 februari 2024 återköpt sammanlagt 1 601 000 egna aktier, varav 400 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 201 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.