Borlänge nyheter

”Självklarhet att ta emot LIA-praktikanter på SSAB i Borlänge”

”Jag valde att utbilda mig till elkraftsingenjör för att jag vill jobba med något som är viktigt idag och i framtiden och kunna vara stolt över det jag gör.” Det säger Gustav Nyström som just nu gör praktik på SSAB i Borlänge.

Elkraftsingenjörsutbildningen är två år och blandar teori med praktik, så kallad LIA som står för Lärande I Arbete. På SSAB i Borlänge har man tagit emot LIA-praktikanter i mer än ett decennium.

”För oss är det viktigt att kunna dela med oss av vår kunskap men framför allt ge studenterna en inblick i vad yrket de studerar till faktiskt innebär,” säger Jennica Simesgården, avsnittschef för Energi på SSAB i Borlänge.

Elkraftsingenjörer är sedan flera år tillbaka ett bristyrke, det utbildas inte lika många som det behövs varför det är en viktig anledning till att SSAB i Borlänge tar emot praktikanter.

SSAB är en elintensiv industri så vi behöver både kunniga och kompetenta elkraftsingenjörer men vi kan även erbjuda en praktik som visar på bredden i jobbet,” säger Peter Ottosson som är elkraftsansvarig på SSAB i Borlänge.

Gustav Nyström fick vara med när Peter Ottosson och Johnny Eriksson spänningssatte en huvudtransformator som förser förparet i varmvalsverket med el efter service och underhåll. Foto: Henrik Hansson

Bred kompetens

Gustav Nyström har precis börjat sin åtta veckor långa praktik och han valde SSAB för att det finns så bred kompetens inom området.

Jag hoppas jag kommer att lära mig mycket under de här veckorna. Det är en sak att sitta i skolbänken och göra beräkningar, en annan att få jobba med det i praktiken”, säger han.

Ahmad Khadra är snart klar med sin praktik och han är nöjd då han har fått tillämpa det han redan lärt sig och se det han läst om i verkligheten.

Praktiken gör det lättare för mig när jag ska tillbaka till skolan igen, nu har jag en bättre förståelse för hur det fungerar i verkligheten”, säger han.

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

maj 22
Andra nyheter

Port of Skellefteå först ut att påla med SSAB Zero

Nu byggs det för första gången med pålar i SSAB Zero[®], SSABs återvunna stål som tillverkats i stort sett utan fossila utsläpp. Pålarna används för utbyggnaden av Port of Skellefteå, som görs av Peab, och en fjärdedel är gjorda av SSAB Zero[®]. Materialvalet minskar utsläppen av koldioxid med drygt 80 procent jämfört med om samma pålar hade tillverkats med traditionell kol- och masugnsteknik.

maj 20
Andra nyheter

Ruukki lanserar ett nytt produkterbjudande; LowCarbon – med utsläppsminskningar på upp till 70 procent

Ruukki Construction, ett bolag i SSAB-koncernen, lanserar ett nytt produkterbjudande, Ruukki[®] LowCarbon. Detta är Ruukkis svar på allt hårdare miljöbestämmelser och på kundernas önskemål att kunna minska livscykelutsläppen från sina byggnader. Den första produkten i sortimentet är Ruukki[®] Classic LowCarbon, en takprofil vars utsläppspåverkan är upp till 70 procent lägre än från en motsvarande takprofil av standardstål. I Skandinavien kommer taksortimentet för bostadshus att marknadsföras under namnet Plannja Infinity.

maj 14
Andra pressmeddelanden

Spillvärme från SSABs anläggning i Tavastehus återanvänds i Loimuas fjärrvärmenät

SSAB och energibolaget Loimua har nått ett avtal om att nyttja spillvärmen från SSABs anläggning i Tavastehus (Finland) i det lokala fjärrvärmenätet. Loimua kommer att bygga en värme- och kylanläggning på SSABs område. Anläggningen kommer att ha en värmeeffekt på cirka 10 MW och producera cirka 70 GWh fjärrvärme per år. Det motsvarar värmebehovet för cirka 3 000 villor och småhus och täcker cirka 15 procent av värmebehovet i Tavastehus.