Luleå nyheter

Räddningssamverkan ökar säkerheten vid kommande insatser

Under november månad har det vid flera tillfällen synts kommunala räddningsfordon inne på SSAB:s område när Luleå räddningstjänst och SSAB:s räddningsstyrka har samövat.

Vid fem olika tillfällen under november har SSAB:s räddningstjänst samövat med Luleå kommuns räddningstjänst. Samövningar är en viktig del i arbetet för att höja säkerheten och ökar förmågan att rädda och skadebegränsa i händelse av en olycka. Samarbete och kommunikation är viktiga förutsättningar för att insatser ska kunna genomföras så snabbt och effektivt som möjligt.

- Det finns många fördelar med att vår interna räddningstjänst samövar med den kommunala räddningstjänsten. Vi lär oss vad vi kan förvänta av varandra och vilka resurser vi tillsammans har att tillgå. Vi blir också bättre på att kommunicera och samarbeta och får en ökad anläggningskännedom vilket i sin tur ökar tryggheten och säkerheten vid en insats, säger Ola Nordkvist, brandskyddsledare på SSAB.

Ola Nordkvist, brandskyddsledare SSAB.

Från kommunens räddningstjänst är det fyra olika skiftlag som deltagit vid ett tillfälle vardera, något som är viktigt för att så många som möjligt ska få lära känna SSAB:s verksamhet. Rickard Lindbäck, Luleå räddningstjänst, var styrkebefäl vid ett av de första tillfällena och han betonar vikten av regelbundna övningar.

- Det är viktigt för oss att ha kännedom och kunskap om anläggningen ute på SSAB så vi kan göra effektiva insatser om det behövs. Det är också bra att få möjlighet att träffa dem som är i tjänst på SSAB eftersom de även är en resurs för oss i kommunen om vi behöver förstärkning, säger Rickard.

Rickard Lindbäck, styrkebefäl Luleå räddningstjänst.

Temat för övningen var SSABs processgaser (koksgas, masugnsgas, LD-gas och blandgas). Varje övningstillfälle kombinerades även med teoripass och en rundtur på området för att se var processgaserna produceras, transporteras, förvaras och förbrukas.

- Det var en jättebra förmiddag där vi gick igenom hela förloppet. SSAB har tagit fram ett system med insatskort som är till stor hjälp för att veta vilka åtgärder som är aktuella och vad som förväntas när vi kommer ut. Mycket handlar om att få stopp på förlopp, till exempel gas som läcker.

Vad tar ni med er?
- Övning är alltid nyttigt. Något som vi identifierade den här gången gällde till exempel kommunikation under pågående insats som man måste tänka till runt så att det verkligen funkar när det är skarpt läge.

Planen är att fortsätta med kontinuerlig samövning så att räddningsinsatser på SSAB blir ännu säkrare och effektivare framöver.

Samverkansavtal med kommunen

SSAB Luleå och Luleå Räddningstjänst har ett samverkansavtal som bland annat ger SSAB tillgång till MSB:s nationella utbildningsprogram för räddningstjänster. Samtidigt ger det kommunen möjlighet att begära hjälp av SSABs räddningstjänst vid större händelser i samhället där de ordinarie resurserna har svårt att räcka till.

Övningen planeras noga. Från vänster Jarmo Hokkanen, Jim Bucht, Frida Bäckström och Ola Nordkvist.

Dockor som ska räddas placeras ut i stålverket.

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

jun 1
Andra pressmeddelanden

Ponsse blir den första tillverkaren av skogsmaskiner som använder SSABs fossilfria stål

SSAB har tecknat ett samarbetsavtal med Ponsse Plc, en av världens största tillverkare av skogsmaskiner för kortvirkesmetoden och leveranserna av fossilfritt stål tar fart i början av 2026.

maj 31
Borlänge nyheter

Insekter fascinerade och lockade 150 till Småkrypslandet familjedag

”Det är häftigt med insekter. Vissa glittrar, vissa kan flyga och andra inte.” Freja Östergren, 7 år, var en av närmare 150 som kom till Småkrypslandet för att lära mer om alla små kryp som finns i vår natur på lördagen den 27 maj.

maj 30
Andra nyheter

Ruukki uppgraderar produktionslinjen för T130M lastbärande plåt i Anderslöv

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, har uppgraderat sin produktionslinje för T130M lastbärande plåt i Anderslöv och kan nu förse sina kunder med den starkare T130M-profilen jämfört med den tidigare T130-profilen. Uppgraderingen av produktionslinjen är en investering på cirka fyra miljoner kronor. Den kommer att stärka Ruukkis förmåga att leverera starka och lätta mikroprofilerade högprofiler till kundernas byggnader, i synnerhet i de nordiska länderna.