Luleå nyheter

Räddningssamverkan ökar säkerheten vid kommande insatser

Under november månad har det vid flera tillfällen synts kommunala räddningsfordon inne på SSAB:s område när Luleå räddningstjänst och SSAB:s räddningsstyrka har samövat.

Vid fem olika tillfällen under november har SSAB:s räddningstjänst samövat med Luleå kommuns räddningstjänst. Samövningar är en viktig del i arbetet för att höja säkerheten och ökar förmågan att rädda och skadebegränsa i händelse av en olycka. Samarbete och kommunikation är viktiga förutsättningar för att insatser ska kunna genomföras så snabbt och effektivt som möjligt.

- Det finns många fördelar med att vår interna räddningstjänst samövar med den kommunala räddningstjänsten. Vi lär oss vad vi kan förvänta av varandra och vilka resurser vi tillsammans har att tillgå. Vi blir också bättre på att kommunicera och samarbeta och får en ökad anläggningskännedom vilket i sin tur ökar tryggheten och säkerheten vid en insats, säger Ola Nordkvist, brandskyddsledare på SSAB.

Ola Nordkvist, brandskyddsledare SSAB.

Från kommunens räddningstjänst är det fyra olika skiftlag som deltagit vid ett tillfälle vardera, något som är viktigt för att så många som möjligt ska få lära känna SSAB:s verksamhet. Rickard Lindbäck, Luleå räddningstjänst, var styrkebefäl vid ett av de första tillfällena och han betonar vikten av regelbundna övningar.

- Det är viktigt för oss att ha kännedom och kunskap om anläggningen ute på SSAB så vi kan göra effektiva insatser om det behövs. Det är också bra att få möjlighet att träffa dem som är i tjänst på SSAB eftersom de även är en resurs för oss i kommunen om vi behöver förstärkning, säger Rickard.

Rickard Lindbäck, styrkebefäl Luleå räddningstjänst.

Temat för övningen var SSABs processgaser (koksgas, masugnsgas, LD-gas och blandgas). Varje övningstillfälle kombinerades även med teoripass och en rundtur på området för att se var processgaserna produceras, transporteras, förvaras och förbrukas.

- Det var en jättebra förmiddag där vi gick igenom hela förloppet. SSAB har tagit fram ett system med insatskort som är till stor hjälp för att veta vilka åtgärder som är aktuella och vad som förväntas när vi kommer ut. Mycket handlar om att få stopp på förlopp, till exempel gas som läcker.

Vad tar ni med er?
- Övning är alltid nyttigt. Något som vi identifierade den här gången gällde till exempel kommunikation under pågående insats som man måste tänka till runt så att det verkligen funkar när det är skarpt läge.

Planen är att fortsätta med kontinuerlig samövning så att räddningsinsatser på SSAB blir ännu säkrare och effektivare framöver.

Samverkansavtal med kommunen

SSAB Luleå och Luleå Räddningstjänst har ett samverkansavtal som bland annat ger SSAB tillgång till MSB:s nationella utbildningsprogram för räddningstjänster. Samtidigt ger det kommunen möjlighet att begära hjälp av SSABs räddningstjänst vid större händelser i samhället där de ordinarie resurserna har svårt att räcka till.

Övningen planeras noga. Från vänster Jarmo Hokkanen, Jim Bucht, Frida Bäckström och Ola Nordkvist.

Dockor som ska räddas placeras ut i stålverket.

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

dec 7
Andra nyheter

Plannja, del av Ruukki Construction, först i Skandinavien med takplåt av fossilfritt stål till bostäder

Plannja, tillverkare av byggplåtprodukter och en del av Ruukki Construction, blir först i Skandinavien med att leverera takplåt i fossilfritt stål till bostäder. Pilotleveransen går till ett bostadsområde i Björröd i Västra Götaland, vilket är under uppbyggnad av OBOS. Det fossilfria stålet tillverkas av moderbolaget SSAB och produkterna produceras vid Plannjas produktionsanläggningar i Järnforsen och Landsbro under året.  

dec 4
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 48 2023

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 27 november - 01 december 2023 återköpt sammanlagt 1 698 000 egna aktier, varav 416 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 282 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

dec 4
Customer story

Nordec tillverkar och installerar stålkonstruktioner i SSAB Domex® till Finlands största bro någonsin

Den nya Kronbergsbron som håller på att byggas i Helsingfors kommer att förvandla stadsbilden och bli ett nytt landmärke i den finska huvudstaden. Stommen kommer att bestå av drygt 3 000 ton SSAB Domex® stål.