Anssi Pulkkinen och Nestori Syrjäläs verk Ylösalasalasylös (upp och ned, ned och upp) i Kilpisjärvi, Finland (foto Tomi Valo).

 

”Verket har ett unikt läge i skärningspunkten mellan olika gränslinjer. Den visuella utgångspunkten är en form skapad av människan som när den böjs liknar naturens former”, säger Anssi Pulkkinen.

”Verkets storlek fungerade bra – det ger ett stort intryck på nära håll men smälter in väl i landskapet”, säger Nestori Syrjälä.

”När vårt tävlingsbidrag utsågs till vinnare tog vi fram en ny skalmodell och verkets slutliga form. Hösten 2019 kom vi överens om ett samarbete med SSAB Toijala”, säger Anssi Pulkkinen.

”När det fanns utrymme i produktionen under vintern använde vi de ritningar som gjorts utifrån konstnärernas skalmodell för att böja delar av vägräcken. Denna böjning skiljer sig mycket från vår normala kallformning. Räcken böjdes till delar som låg mycket nära önskad form för verket. Därefter arbetade Anssi och Nestori med längderna på egen hand”, säger Petri Koivula, fabrikschef på SSAB Toijala.

Redan hösten 2020 lades grunden för arbetet i Kilpisjärvi. Utmanande nordiska väderförhållanden gjorde att uppförandet av verket fick vänta till sommaren 2021, då verket blev färdigställt.

”Installationsarbetet tog sju dagar. Totalt 100 meter vägräcke användes för verket, uppdelat i två olika tjocklekar med profillängder på cirka tre och fyra meter, monterade på stolpar”, säger Anssi Pulkkinen.

”Innan detta hade jag ingen erfarenhet av att använda stål i konstverk. Stål har god väderbeständighet, vilket betyder att platsen för verket påverkade materialvalet”, säger Nestori Syrjälä.

 

Petri Koivula, fabrikschef på SSAB Toijala (vänster), Anssi Pulkkinen och Nestori Syrjälä.

Installationsarbetet i Kilpisjärvi, Finland tog sju dagar.