Intern Transports nya bygelvagn är utvecklad i samarbete med tillverkaren Enerco och Knowledge Service Center på SSAB i Borlänge. Från vänster Kalle Hemmingsson, Daniel Eriksson, Marko Päätalo och Pierre Bergsten. Foto: Hasse Eriksson

Den nya bygelvagnen är byggd i Strenx 700 och är 25 procent lättare jämfört med de gamla vagnarna. Det gör att vi kan minska bränsleförbrukningen och därmed bättre för miljön berättar Marko Päätalo, fordonsverkstaden, som har varit ansvarig för projektet från start till leverans.
- När vi fick klart att vi fick investera i en ny bygelvagn började vi leta efter tillverkare. Enerco är en av få så vi började titta på vad de har gjort och om det skulle gå att utveckla ytterligare. Det var då vi kontaktade Knowledge Service Center för att höra om vi kunde få till ett samarbete, berättar han.
Pierre Bergsten på Knowledge Service Center fick frågan om de kunde tänka sig att hjälpa till att utveckla en ny design för en ny bygelvagn.
- Vi beslutade att göra som vi brukar med våra kunder, genomföra ett seminarium där vi berättar om hur man kan nyttja höghållfasta stål, vad man ska tänka på för att få ut mesta möjliga av stålet i en konstruktion, berättar Pierre Bergsten.


Delad svanhals gör att truckföraren har bättre uppsikt vid lastningen. Foto: Hasse Eriksson

Delad svanhals

Det seminariet var i januari 2019. Ett år senare är den nya bygelvagnen, som både truckförare och underhållspersonal varit med och påverkat, på plats på SSAB i Borlänge.
- Det finns saker att förbättra såklart, allt är inte tipptopp från början. Vi måste komma ihåg att detta är lite av en prototyp, säger Pierre Bergsten och får medhåll av Daniel Eriksson från Enerco.
Efter seminariet började Enercos konstruktörer att utveckla den nya bygelvagnen. Jämfört med tidigare konstruktioner har man i den nya valt att bocka plåten i hörnen och får därmed färre svetsar. Daniel Eriksson visar på var den svaga punkten där det var förslitningar tidigare. Nu är det rundade hörn och inga svetsar.
En annan skillnad är att den nya bygelvagnen har delad svanhals, som gör att truckföraren nu har bättre uppsikt när hen ska ta sin last. Tidigare var det en svanhals som skymde sikten från förarhytten.

Skrotlådorna är tillverkade i Strenx 700 MC Plus samt 500 Tuff för de ytor som skrotet kommer i kontakt med. Två prototyper testas nu i produktionen på SSAB i Borlänge. Foto: Hasse Eriksson

Nya skrotlådor

Under arbetet med bygelvagnen har man även utvecklat en ny design för skrotlådorna berättar Kalle Hemmingsson, sektionschef för Intern transport.
- Skrotlådor påminner mycket om tippflak och containrar, vilket är något som vi redan idag har tagit fram koncept för, så jag tänkte varför inte ta fram ett förslag på en skrotlåda utifrån de behov som verksamheten har, berättar Pierre Bergsten.
Tillsammans med några kollegor på Knowledge Service Center tog han fram ett förslag som skickades till Enerco som i sin tur tog fram en prototyp. Den nya skrotlådan är även den tillverkad i Strenx 700 MC Plus samt 500 Tuff för de ytor som skrotet kommer i kontakt med. Viktminskningen är cirka 2,6 ton vilket kanske inte låter mycket men procentuellt sett är det 45 procent.
- Nu ska vi testa de nya skrotlådorna i produktionen och sedan får vi utvärdera och se vilka eventuella ändringar som krävs innan vi beställer fler, säger Kalle Hemmingsson.
- Det viktigaste med det här projektet är att vi har gjort det här tillsammans. Vi har använt våra egna resurser och produkter för att utveckla något som vi själva använder i vår verksamhet, det tycker jag är jättekul, säger Marko Päätalo och får medhåll av Pierre Bergsten, Daniel Eriksson och Kalle Hemmingsson.