Borlänges socialdemokratiske kommunalråd Jan Bohman, Rickard Eriksson, platschef för Stora Enso Kvarnsveden, och Joachim Larsson, produktutvecklingschef SSAB Europe, deltog i lunchseminariet. Foto: Hasse Eriksson

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten inledde seminariet som ägde rum på Domnarvsgården, med att presentera fakta om basindustrin i Sverige, som att den är grunden för det svenska välståndet, att en miljon personer arbetar i basindustrin men att den också skapar arbeten till flera andra sektorer som tjänste-, bygg och transportsektorn.
- Basindustrin är den största köparen av transporttjänster idag, sade han.
I Dalarna finns drygt fem procent av den totala basindustrin i Sverige, men 16 procent av förädlingsvärdet.

Tre avgörande faktorer

Men svårigheterna hopar sig enligt Per Hidesten som refererade till den rapport som Nima Sanandaji har gjort på uppdrag av Industriarbetsgivarna. I rapporten har Nima Sanandaji studerat basindustriernas produktionsvärde i 25 europeiska länder mellan åren 2005 och 2017. Enligt rapporten minskade basindustrins produktionsvärde med fem procent i fasta priser i Sverige under dessa år.
- Det finns fler västeuropeiska länder som har klarat sig sämre än Sverige men det vi vill lyfta fram är de länder som faktiskt har fått en starkare tillväxt under perioden, sade Per Hidesten.
De tre länder som han lyfte fram är Finland, som har haft en tillväxt på fem procent, Tyskland som har haft en tillväxt på sju procent, och Österrikes basindustrier som har vuxit med 13 procent. Enligt Per Hidesten finns det tre avgörande faktorer som skiljer de här tre länderna från Sverige, och dessa är långsiktiga spelregler, kompetensförsörjning och kostnadskontroll.
- Ett exempel på långsiktiga spelregler är att våra tillståndsprocesser idag är väldigt långdragna och att lagar, som miljöbalken tillämpas olika av länsstyrelserna runtom i landet. Det finns ingen förutsägbarhet, förklarade han.

Industrin betyder mycket

Kompetensförsörjningen är en annan faktor där det både handlar om att skapa bra vägar in i industrin för ungdomar och att möjliggöra för vuxna att byta karriär mitt i arbetslivet enligt Per Hidesten.
- Vi har fantastiska företag i Sverige, en lång historia av utveckling men nu ser vi att tillväxten har mattats av och vi måste därför välja väg framåt. Vill vi ha en konkurrenskraftig och stark basindustri eller inte, sade Per Hidesten.
Borlänges socialdemokratiska kommunalråd Jan Bohmans svar var ett självklart ja.
- Industrin betyder oerhört mycket för Borlänge, den är en motor i samhället, skapar arbetstillfällen i flera andra sektorer. Vad vi behöver göra är att lägga lika mycket kraft på basindustrin som vi har gjort på besöksnäringen tidigare, sade han.
Joachim Larsson, chef för produktutveckling SSAB Europe, och Stora Enso Kvarnsvedens platschef Rickard Eriksson instämde i att industrin är mycket viktig för Borlänge, regionen och Sverige.

Framtidstro

Någon stagnation av basindustrin i Borlänge har varken Joachim Larsson eller Rickard Eriksson märkt.
- Stora Enso befinner sig i en transformation, från att tillverka papper för tidningar och trycksaker ser vi möjligheter att ersätta plaster med träfibrer, sade Rickard Eriksson.
Joachim Larsson lyfte fram SSABs verksamhet i Borlänge som viktig i den globala koncernens affär.
- Det kanske inte ser så ut från utsidan men SSAB är ett högteknologiskt företag som befinner sig på en global marknad. Det stora utmaningarna framgent är kompetensförsörjning och hållbarhetsfrågorna, sade han och berättade kort om Hybrit-projektet som SSAB är med och driver.
Jan Bohman, som har en tro på framtiden för Borlänge och regionen, berättade om det arbete som har gjorts och som pågår för att skapa förutsättningar för att basindustrin ska växa och utvecklas. Han pekade också på att de två största utmaningarna är att säkra kompetensförsörjningen och infrastrukturen.
- 2030 har Högskolan Dalarna blivit ett universitet med flera ingenjörsutbildningar, vi tar oss snabbt och enkelt med tåg till Stockholm på en timme och fyrtio minuter och vår region ses som Sveriges Steelicon valley.

Fotnot: Industriarbetsgivarnas lunchseminarium Renässans eller stagnation för basindustrin – vilken väg väljer Sverige besöker sju städer från Luleå i norr till Helsingborg under maj månad. Till grund för seminariet ligger den rapport som Nima Sanandaji har tagit fram på uppdrag av Industriarbetsgivarna.