Syftet är att öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar samt visa på bredden inom teknikområdet.SSAB har varit med alla åren och även i år. I år med en ny monter där fokus ligger på hållbarhet och den stålrevolution som har inletts i och med SSABs mål att vara fossilfritt 2045.

I montern blev det många frågor om stål och om det är skillnad på stål. Victor Wallgren från Helixgymnasiet var en av många som tog chansen att själv testa skillnaden mellan mjuka och höghållfasta stål. Roger Sundin, som till vardags jobbar på plåtslagarverkstaden, berättade och instruerade.Ove Sjödahl, som har jobbat i företaget i drygt tjugo år och både inom produktion och marknad, fick många frågor bland annat från Kurmi Bilgel och Esra Arslanhan.

Utöver mässan ingår korta föreläsningar i Teknikmässan. Där har eleverna själva i förväg valt vilka företag de vill veta mer.För att visa på bredden både vad gäller olika yrken inom företaget och vad man kan göra av stål fick eleverna träffa flera olika personer som jobbar inom olika avdelningar och funktioner. På onsdagen när det var gymnasieelevernas dag var det fokus på vad en ingenjör kan jobba med på SSAB. Jenny Fritz, produktutvecklare, Ove Sjödahl, Produktservice, Tony Dyrsmeds, Systemutveckling, Erik Nymann, produktutvecklare, och Jan Björk, el och automation, svarade på frågor om vad de gör, vilken utbildning de har, och vad det är som gör att det är kul att gå till jobbet. Anna Östlund, kommunikationsvarig, ställde frågorna.

På torsdagen var det åttondeklassarnas tur att få lära sig mer om teknik och träffa olika företag och institutioner som alla har teknik som den gemensamma nämnaren.Fredric Löfgren, robotutvecklare, inledde dagen tillsammans med roboten Elsa. Därefter var det mässa och korta föreläsningar där eleverna själva valt vilka företag de ville veta mer om. Den här dagen medverkade även Sofia Rundh, maskinverkstaden, Malin Eriksson, driftnära underhåll, och Mia Eriksson, plats- produktionschef på SSAB i Borlänge, i panelen.