- Vi är nu i hamn och det känns fantastiskt. Jag är otroligt tacksam för att ni ställt upp frivilligt. Att ni gjort det är väldigt viktigt för det visat att ni har ett engagemang och en vilja till att öka säkerheten här på SSAB,  sade chef för Hälsa och Säkerhet, Peder Sundbom, vid invigningsceremonin som hölls den 1 april.

Världens säkraste stålföretag

I syfte att bli världens säkraste stålföretag samt följa länsstyrelsens beslut* har SSAB i Luleå sedan hösten 2017 jobbat med att upprätta den räddningsstyrka med rök- och kemdykningsförmåga som nu ska vara verksam från 1 april. För att fira att allt är klart och att de nu är redo bjöd räddningstjänsten i Luleå in berörda till tårta på brandstationen.  På plats var chefer, organisationen som hållit planeringen och utbildningar samt en del av de brandmän som skulle ta de första skiften i beredskap.

Daniel Nordmark, chef för nya räddningsstyrkan, var både lättad och glad. Han berättar att han tidvis varit osäker på att de skulle hinna till den 1 april och att han därför nu är oerhört glad över att tidplanen höll.

- Det har varit massor att göra. Den kritiska delen var till en början att hitta rätt personal och få alla tester genomförda, nu i nästa läge behöver vi även beställa utrustning, kläder i rätt storlek och införskaffa utryckningsfordon. Nu har vi allt på plats förutom jackorna som kommer om någon vecka. Det har vi löst genom att tills vidare låna jackor från Luleå kommuns räddningstjänst, berättar Daniel Nordmark.

När uttagningarna var klara bestod arbetet till stor del i att utbilda de blivande brandmännen. Utbildningarna för att bli behörig rök- och kemdykare började i oktober 2018 (se tidigare artikel), och de sista utbildningstillfällena genomfördes under våren 2019.

Att vara brandman innefattar mer än bara rökdykning, det ingår även utbildningar inom sjukvård, larmhantering, praktik och övningar samt styrkebefälsutbildningar som alla genomfördes på SSABs brandstation.

- Då rekryteringen tog längre tid än planerat blev tiden vi hade att genomföra alla utbildningar kortare än vi hade önskat. Där har min personal gjort en jätteinsats, de har tagit fram tre nya utbildningar på 2+3+5 heldagar och genomfört dessa i flera omgångar från mitten av januari till slutet av mars. Sammantaget har räddningsstyrkan genomfört mer än 500 utbildningsdagar sedan årsskiftet, berättar Daniel Nordmark.  

Att upprätta en räddningsstyrka med rök- och kemdykförmåga är inget som tidigare hänt på SSAB i Luleå. Många frågor har därför väckts ute i verksamheterna där brandmännen arbetar.

- Vi kommer att gå ut och berätta mer om vad vi gjort och hur den kommer att fungera framöver. Den kompetens som brandmännen besitter skapar nya möjligheter för avdelningarna att arbeta med säkerheten vilket vi komma ut och stötta avdelningarna med, avslutar Daniel Nordmark.

"Hoppas att något lämpligt händer snart"

Två av de nyutbildade brandmännen som var på plats under invigningsceremonin var Erik Alström, Råmaterial, och Jonas Nordsten från Sträng 45. De tog då tillfället i akt att testa de nyinköpta kläder som prydligt hängde på deras plats på brandstationen.  

- Jag känner mig redo, det är nästan som att jag hoppas att något lämpligt händer snart, säger Jonas och ler.

 

Två frågor till två av de nya brandmännen

  1. Varför sökte du till SSABs nya räddningsstyrka
  2. Hur har utbildningen varit?

Erik Ahlström, Råmaterial

  1. Det kändes spännande att testa något nytt. Dessutom får jag variation i arbetet utan att behöva byta arbetsplats.
  2. Det har varit en del pusslande få att få ihop det och ännu har inte allt hunnits med. Men utbildningen som vi fått har varit jättebra och intressant. Dagarna har gått fort, speciellt rök- och kemutbildningen.

Jonas Nordsten, Sträng 45

  1. För att det skulle innebära fler arbetsuppgifter och mer variation.  Dessutom har det varit en dröm sedan liten att jobba som brandman
  2. Det har framförallt varit kul och lärorikt. Dessutom har jag fått många nya bekantskaper både på stan och inom SSAB.

 

* I Länsstyrelsens beslut från den 10 oktober 2017 framgår att SSAB Luleå ska dygnet runt, året runt ha beredskap med en räddningsstyrka. Räddningsstyrkan ska vara bemannad, utrustad, utbildad och övad i syfte att ha en förmåga att kunna hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljön. Räddningsstyrkan ska också ha förmåga att kunna genomföra rök- och kemdykning inne på området.