Årets CAK-diplomater är båda personer som inom sina respektive områden arbetar systematiskt med att skapa förutsättningar för att alla ska kunna arbeta och agera säkrare.
Anders Stålnäbb i sin roll som skyddskoordinator i kallvalsverket och Anna Östlund som kommunikationsansvarig för SSAB Borlänge.
- Det är oerhört hedrande och en bekräftelse på att det arbete man gör är rätt, säger Anders Stålnäbb.
- Jag blev jätteöverraskad men också mycket glad när jag fick beskedet. Det är ett bevis på att kommunikation är värdefullt och en bidragande framgångsfaktor i att öka vår säkerhet, säger Anna Östlund, som berättar att hon själv har fått en annan inställning till risker och säkerhet i sitt arbete med att kommunicera säkerhet.
- Jag är mycket mer medveten om risker och framför allt att jag har ett eget ansvar för mig och mina arbetskamraters säkerhet. Det handlar om allt från att jag alltid håller mig i räcket när jag går i en trappa idag, till att jag alltid frågar först innan jag går in i ett område som är okänt för mig.

Anders Stålnäbb, som har varit skyddsombud i drygt femton år samt vice huvudskyddsbud för IF Metall i tre år, menar att det hela tiden handlar om att fortsätta jobba på.
- Man brukar säga att arbetsmiljöarbetet kan liknas vid att gå motströms i en rulltrappa. Om vi håller samma tempo hela tiden står vi still och slutar vi att gå eller saktar in hamnar vi snart i källaren igen. Så det handlar om att gneta på, jobba med både avvikelser och förebyggande, säger han.

För att tilldelas ett CAK-diplom ska man ha utmärkt sig inom säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Alla kan nominera men en nomineringskommitté, som består av huvudskyddsombuden och företagshälsovårdens chef, beslutar vem eller vilka som får diplom. 

Så här lyder motiveringen för årets CAK-diplomater:
”Anders Stålnäbb har med sitt trygga och sakkunniga förhållningssätt bidragit till att skapa bra förutsättningar för arbetsmiljöförbättringar såväl lokalt som verksövergripande.
I sin roll som skyddskoordinator för Kallvalsverket skapar Anders ständigt förutsättningar för att vi alla ska kunna arbeta och agera säkrare. Han har agerat på en stor mängd arbetsmiljöavvikelser från exempelvis de skyddsronder som genomförs kontinuerligt och i tät samverkan med ledningen. Vidare har Anders insatser i olika utredningar varit värdefull för utvecklingen av verksamheten och dess arbetsmiljö.
Anders ingår i flera specialkommittéer samt efterfrågas ofta som sakkunnig gällande arbetsmiljö och säkerhet i diverse olika forum på orten.”
”Anna Östlund har varit drivande i framtagningen av mycket bra kommunikationsmaterial om hur vi kan öka säkerheten på våra arbetsplatser och leva ett hälsosammare liv. Informationsmaterial som presenterats bland annat på eWorx framför SSABs budskap om säkerhetstänkandet samt vikten av hälsofrämjande aktiviteter på ett konsekvent och pedagogiskt sätt.