Genom masugnarna i Luleå och Oxelösund är SSABs produktionsprocesser för tillverkning av stål från järnmalm bland de mest Co2-effektiva i världen. För att ta steget till en fossilfri stålindustri krävs innovationer i form av HYBRIT. Idén är att undersöka om man kan använda vätgas som reduktionsmedel istället för kol och koks, vilket då skulle ge järn – och vatten som biprodukt.

- Jag känner mycket hopp av ett sådant här besök! Jag tycker det är oerhört positivt att det finns så mycket energi och vilja att se till att det här faktiskt ska lösas. Och att industrin också är en del av lösningen. Vi behöver tillsammans arbeta för att vi ska få en hållbar framtid och jag känner att SSAB verkligen är med för att vilja hitta lösningen, säger Isabella Lövin

SSAB arbetar kontinuerligt med att minska utsläppen av koldioxid. Då dagens processer har nått en hög grad av effektivitet finns endast små möjligheter att ytterligare minska utsläppen med rådande teknik. Våren 2016 tog därför SSAB, LKAB och Vattenfall initiativet för att hitta en lösning för att helt komma bort från rotorsaken till koldioxidutsläppen.

Vi har haft givande diskussioner och Isabella Lövin är verkligen intresserad av projektet och förstår också våra utmaningar i processen. Hon ger oss mycket beröm vilket naturligtvis är positivt, säger Martin Pei, Tekniks direktör på SSAB.

I augusti meddelade regeringen att man satsar 300 miljoner per år mellan 2018-2040 för att hjälpa svensk industri att ta klivet mot ett nollutsläpp av växthusgaser. Genom det så kallade Industriklivet stöttar regeringen företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar. Den fjärde september träffade klimatminister Isabella Lövin företagsledare för svenska basindustrier vars processer genererar utsläpp av koldioxid, däribland SSAB, för att diskutera utformningen av Industriklivet.

För mer information om HYBRIT