Stålindustrin står inför stora utmaningar i omställningen till ett mer hållbart samhälle. SSABs masugnar är bland de mest koldioxideffektiva i världen och samtidigt står företaget för cirka 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. I Oxelösund utreds redan möjligheterna för en fossilfri produktion 2026.

-I vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen jobbar vi både på kort- och lång siktigt. Bio-kol-projektet är ett mycket bra initiativ för att ytterligare sänka nivåerna med dagens masugns-teknik. Om testerna blir lyckade kan en del av nuvarande kol och koks ersättas av bio-kol, utan några större investeringar, till en än mer fossilfri produktion, förklarar Era Kapilashrami som är chef för Metallurgin i Oxelösund.

Syftet med projektet är att visa på möjligheterna att ta hand om förbehandlad biomassa som består av förnybar energi, till exempel restprodukter från skogsbruket. Att ersätta delar av dagens stenkol med bio-kol, kan ge sänkta fossila CO2-utsläpp. Lovande resultat finns i små masugnar som injekterats av bio-kol men har aldrig tidigare testats i full industriell skala.

Projektet startar upp i september 2017 och beräknas under 2018-2019 förbereda och genomföra driftförsök. SSAB i Oxelösund finansierar projektet till ett värde av cirka 13 Mkr.

SSAB driver sedan 2016 initiativet för en fossilfri stålindustri, HYBRIT, tillsammans med LKAB och Vattenfall. Genom att använda vätgas istället för koks och kol i ståltillverkningen är ambitionen att få till en process som inte släpper ut koldioxid – utan vatten. Forskning kommer att pågå fram till 2035. Om initiativet är framgångsrikt, kommer HYBRIT att vara ett stort bidrag till ett fossilfritt Sverige.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sari Heikkinen, kommunikationsansvarig SSAB i Oxelösund, [email protected],
tel: +46 70 594 6152. Bilder finns att ladda ner från SSABs bildbank, http://imagebank.ssab.com/

Karin Edfast, kommunikationsansvarig Swerea MEFOS, [email protected],
tel +46 (0)920-20 19 67