Idag tas första spadtaget i det fem år långa projektet som ska återskapa Långsjöns grunda och öppna vattenspeglar. En miljö som utgör en perfekt lekplats för gädda, som på våren vandrar upp från Östersjön. Idag är närmare 90 procent av gäddans lekplatser bortdikade runt om i Sverige.

-Havet och vår generella miljöpåverkan är oerhört viktiga frågor för SSAB. Sedan flera år tillbaka övervakar vi kusten utanför SSAB genom att regelbundet analysera vattenprover och prover från vattenlevande djur. Tillsammans med forskare på Stockholms universitet ser vi att de kustnära områdena blir allt friskare och genom att stötta projekt utanför vår egen produktion kan vi förhoppningsvis se en ännu större miljöförbättring framöver, säger Kristina Branteryd miljöchef SSAB i Oxelösund.

SSAB i Oxelösund beslutade i maj 2015 att delfinansiera restaurering av lekplats för gädda i Långsjön. Våtmarken är en av Södermanlands största och är cirka 30 hektar stort. Målet är att lokalt stabilisera ekosystemet på ostkusten i Östersjön samt att minska algblomningen på sikt.

Projektet leds av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, i samarbete med berörda markägare och SSAB i Oxelösund. Projektet finansieras av SSAB och medel från EUs landsbygdsprogram samt Havs- och vattenmiljöanslaget via Länsstyrelsen i Södermanlands län. I projektets planering har även Nyköpings kommun och Europeiska fiskerifonden bidragit till finansieringen.

Tidigare i år deltog SSAB i UN Ocean Conference i New York för att berätta om HYBRIT och Bothnia Bulk, två frivilliga hållbarhetsprojekt som bidrar till en bättre framtid för både hav och natur.