- Vi har nu tagit ytterligare ett steg i vårt säkerhetsarbete, säger platschefen Nils Edberg efter att ännu en arbetsmiljödag på temat ”SSAB på säker väg” har genomförts på SSAB i Luleå.

 Under tre heldagar i januari kommer alla anställda på SSAB i Luleå att delta i en arbetsmiljödag. Det här är visserligen ingenting nytt på SSAB. Under de senaste 15 åren har arbetsmiljödagar genomförts, med några års mellanrum. Men den här gången är känslan att det är ett nytt fokus och ett större allvar och engagemang. De allvarliga olyckor som inträffade i Luleå förra året och en enkät till alla anställda om säkerhetstänkande och beteenden har legat till grund för planeringen av den här mycket ambitiösa och välorganiserade dagen.

– Vi hade en tuff inledning på förra året med driftstörningar och flera allvarliga olyckor varav en med dödlig utgång, säger Nils Edberg. Det satte agendan för oss under resten av året och nu kan vi se att vi tagit flera steg mot en ny och mer medveten säkerhetskultur.

Målet med det här initiativet på SSAB i Luleå är att skapa en kultur där säkerheten alltid går först på alla arbetsplatser.

– Syftet med dagen är att vi ska diskutera med varandra och komma fram till vad vi kan och måste göra och vad var och en kan bidra med, säger Malin Lundqvist Ståhl som är chef för arbetsmiljö och hälsa på SSAB i Luleå. Säkerhetstänkandet ska vara ett naturligt samtalsämne på alla arbetsplatser och man ska våga säga ifrån när något inte är säkert.

Se – lyssna - lära

Det är ett mycket omfattande program där en tredjedel av alla anställda deltar just den här dagen, det vill säga omkring 400 deltagare. De är indelade i 14 grupper som rör sig mellan åtta stationer. Ett stort antal funktionärer hjälper till och slussar grupperna på ett smidigt sätt mellan stationerna. Varje station har ett specifikt tema och alla sinnen tas i anspråk där deltagarna får se – lyssna – diskutera – lära.

Vi delas in i grupper där varje grupp har namn efter olika typer av säkerhetsutrustning; skyddsskor, visiren, jackorna, fallselarna, hjälmarna etc. Vi hamnar på en station där man börjar med en film med SSABs vd som intervjuas av SSAB One-chefen Robert Kusén. Man diskuterar medarbetarnas ansvar och ett förändrat ledarskap.

– Jag vill se ett mer decentraliserat beslutsfattande, frigöra initiativkraft hos alla anställda på SSAB och där man sätter säkerheten främst, säger Martin Lindqvist.

I smågrupper diskuterar deltagarna budskapen som bygger på ledningsfilsofin SSAB One. I nästa station handlar det om riskhantering och riskmedvetenhet. Workshopen leds av arbetsmiljöingenjörer utklädda till hockeysupportar som ska ut på en supporterresa inför en match i Tyskland. ”Vad behöver man tänka på inför en sådan resa?”. Snabba diskussioner i smågrupper och efter några minuter har man identifierat en hel del saker som faktiskt leder oss in i en diskussion om det som är rubriken för workshopen. Samtalet fortsätter kring frågor om hur man ska föra kunskap om risker vidare i arbetslaget. Nästa station handlar om ”mitt uppförande och säkert beteende” och leds av personer från företagshälsovården.  ”Mod och ansvar”

Nyckelord som uttalas hela dagen handlar om ”en lärande organisation”, ”tillit”, ”mod” och ”ansvar”.
En av deltagarna är Tomas Vikström som arbetar på avdelningen för Råjärn och med underhåll. Han tror att säkerhetskulturen blir bättre efter en sådan här inspirationsdag.
– Vi jobbar tillsammans med de här frågorna, både företagsledningen och vi ”på golvet”, säger Tomas Vikström. En sak som jag tar med mig från den här dagen är att våga säga ifrån om man ser brister i säkerhetsarbetet och se till att det blir åtgärdat.

Under dagen fångas synpunkter och förslag upp på olika sätt och de ska sedan föras vidare till nya handlingsplaner för fortsatt säkerhetsarbete på alla avdelningar. Engagemanget hos alla medarbetare är nyckeln till framgång. Deltagandet i seminariedagen lämnar ingen oberörd och helt klart har säkerhet och arbetsmiljö blivit väl genomlyst ur en mängd olika aspekter. Förutsättningarna finns för en helt ny säkerhetskultur på SSAB i Luleå.

Se också videofilmen med röster från arbetsmiljödagen i Luleå