Först byggde han en av världens mest ryktbara datahallar i en kärnkraftsbunker. Nu har IT-entreprenören Jon Karlung slagit till igen, denna gång tillsammans med SSAB. Hans nya superflexibla datahallsmoduler är redo för leverans och kommer att förändra människors uppfattning om vad datahallar är.

Med sitt företag Modular Data Center (MDC), en avknoppning från Bahnhof, Sveriges äldsta och största oberoende internetleverantör, vill Karlung göra datahallsindustrin mer flexibel. Tidigare när företag ville utöka sina datahallar, fanns det ofta ingen enkel lösning.

Omkring millennieskiftet var det många företag som investerade i enorma lokaler som de sedan inte kunde fylla. “Det var själva konceptet med gigantiska datahallskomplex som var problemet”, säger Karlung. “Det gjordes stora investeringar, och även om det gick bra för oss var det många andra som tog på sig alltför stora utrymmen.”

Stål som byggts för att hålla och ett samarbete byggt på kompetens och innovation.

Nu har Karlung och hans kollegor utvecklat en anpassningsbar datahall. MDC:s modullösning, som skapats i nära samarbete med SSAB, ger obegränsad skalbarhet. Varje modul kan kompletteras med nya modulära komponenter, mer rackskåp, mer kylning och mer effekt, precis när det behövs. Datahallen kan göras större eller mindre allt efter behoven för tillfället.

“Det modulära konstruktionsprincipen gör att kunderna slipper långa planeringsperioder”, säger Karlung. “En komplett driftfärdig enhet kan levereras på bara tolv veckor." Som jämförelse tar det flera år att bygga och få igång en vanlig datahall”.

SSAB, som producerar det stål som används, ligger också bakom konstruktionsplaneringen och tillverkningen. “Visst finns det andra företag som levererar datacontainrar runt om i världen, men de ser inte ut som datahallar”, säger Johan Anderson, affärsutveckling på SSAB. ”Och de kan inte erbjuda något som är i närheten av den säkerhet som vi kan erbjuda."

Starkt stål för datahallsfästen

Ett av de material som valts för modulerna, Armox 500 T, används i andra tillämpningar som militärt pansarstål. ”Det kanske är att skjuta över målet, men vi ville göra en förstklassig produkt som överträffar folks förväntningar”, säger Johan Anderson. När han nyligen besökte en gruvmässa i Chile visade besökarna där stort intresse för MDC:s moduler, med tanke på gruvkatastrofen i landet förra året.

”De vill använda den som säkerhetscontainer”, säger Anderson. ”Om något händer i gruvan kan de springa in i containern. Syre och annat som de behöver för att överleva under lång tid skulle kunna förvaras där."

SSAB och MDC tror att modulerna i framtiden skulle kunna användas för säker förvaring av många saker, såsom dokument, antikviteter, medicin och kemikalier.

”Potentialen är enorm”, säger Anderson. 

Läs mer om Armox