Fossilfritt stål redo att möta efterfrågan på gröna lösningar

Konsumenterna efterfrågar i allt högre grad miljövänliga produkter. Det sätter press på att skapa en hållbar fossilfri leveranskedja och på hela ståltillverkningsprocessen, från gruva till detaljhandel.

Föreställ dig två nästan identiska produkter på en butikshylla där den ena produceras mer hållbart än den andra. Förhoppningsvis skulle valet falla på den mer miljövänliga versionen. Men skulle du fortfarande välja det alternativet om det vore dyrare?

Efterfrågan på hållbara produkter ökar snabbt i hela världen. Enligt Edelman Trust Barometer 2022, en årlig global undersökning med mer än 36 000 respondenter i 28 länder1, oroar sig 77 procent av alla människor för klimatförändringar. En annan nyligen genomförd undersökning2, från Simon-Kutcher & Partners, visade att 71 procent av världens konsumenter anpassar sin vardag och väljer andra produkter för att leva mer hållbart.

– Oron för miljön är större i rikare länder, säger Fredrik N G Andersson, docent vid Nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet. Där påverkas efterfrågan i mångt och mycket av sociala medier och icke-statliga organisationer. En liten grupp kan ha stor inverkan.

Samtidigt visar en av ovanstående studier att bara i genomsnitt 32 procent är beredda att betala mer för hållbara produkter och tjänster, trots att ett växande antal konsumenter menar att de är villiga att göra förändringar i sin livsstil.2 Men förändringar sker, och de drivs av yngre människor som är mer benägna att låta sin konsumtion påverkas av hållbara värderingar – och de är beredda att betala för det.

– Det går att minska vårt koldioxidavtryck, men det kräver nytänkande, säger Andersson. Det kräver ett nytt samhälle, men samhällen förändras hela tiden.

 

Titta på hela leveranskedjans inverkan 

Andersson betonar också att det är viktigt att klargöra vad som menas med termer som ”grön”, ”hållbar” och ”miljövänlig”. Många konsumenter tror att ”grön” betyder mindre utsläpp av växthusgaser, men produkter kan påverka miljön på många olika sätt. Detta kan bli ännu mer komplicerat när så kallad miljöredovisning tillämpas för att analysera hela leverans- och produktionskedjan för en produkt.

– Utsläppen kan variera drastiskt längs leveranskedjan, förklarar Andersson. Produktion av basmaterial som stål, kemikalier och papper ger upphov till stora utsläpp eftersom processerna är energiintensiva. Transport av råmaterial och färdiga produkter orsakar också mycket utsläpp. Hur produkten hanteras eller återvinns i slutet av sin livslängd kan också påverka. Andra delar av leveranskedjan kanske bara ger små utsläpp.

 

Både tillverkare och konsumenter vill se förbättringar

Leveranskedjan pressas att bli mer miljövänlig, och trycket kommer från båda ändarna av värdekedjan. 

 

"Det går att minska vårt koldioxidavtryck, men det kräver nytänkande."

Fredrik N G Andersson, Lunds universitet

– Primärproducenter som SSAB kan ha stor klimatpåverkan, vilket de är väl medvetna om. Man ser att de och liknande företag arbetar för att förbättra sin hållbarhet, säger Andersson. I andra änden verkar återförsäljare för mer miljövänliga produkter och processer, eftersom de i sin tur pressas av konsumenterna.

Stora företag kräver i allt högre grad bevis på att alla i deras leverantörskedjor vidtar åtgärder för ökad hållbarhet. Detta håller på att bli standard i företags hållbarhetsrapporter och affärsbeslut. Konsumenterna blir också mer uppmärksamma. De allra flesta konsumenter är förståeligt nog skeptiska till företagens greenwashing och vill ha oberoende verifiering av olika påståenden.

 

1 https://www.simon-kucher.com/en/insights/2022-global-sustainability-study-growth-potential-environmental-change

2 https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer 

Att möta konsumenternas efterfrågan på mer hållbara produkter

SSAB samarbetar med partner och kunder för att skapa en fossilfri värdekedja, från gruva till slutprodukt. Fossilfritt stål kommer att kosta mer än stål som produceras med traditionella metoder, men miljömedvetna konsumenter är beredda att betala mer för produkter och tjänster som överensstämmer med deras värderingar. Precis som vissa människor är beredda att betala mer för ett visst varumärke, finns det andra som gärna betalar mer för ett varumärke som motsvarar deras värderingar.

SSAB anser att varumärkeslojalitet bygger på att kunderna vet att de kan lita på att produkterna är av god kvalitet på såväl operativ som ekonomisk och affärsmässig nivå. I framtiden – och redan nu – måste produkter leverera ett hållbarhetsvärde, förutom funktion och kvalitet. SSAB är marknadsledande inom fossilfritt stål och erbjuder medvetna kunder en miljövinst med sitt stål.

Visste du att ...

58 procent av världens konsumenter säger att de köper eller föredrar varumärken som ligger i linje med deras övertygelser och värderingar?

Edelman Trust Barometer 20222

Läs mer om fossilfritt stål

Framtidens städer

Framtidens städer behöver byggas mer hållbart

Nyckeln till hållbara städer är att använda bättre och mer hållbart byggmaterial, som fossilfritt stål och biobaserade beläggningar. 

Järnpellets

Allt grönt stål är inte fossilfritt stål – lär dig varför

Intresset för ”grönt stål” ökar. Men när det inte finns någon officiell definition, hur vet man att det inte handlar om greenwashing?