Framtidens städer
Framtidens städer

Framtidens städer behöver byggas mer hållbart

Nyckeln till hållbara städer är att använda bättre och mer hållbart byggmaterial, som fossilfritt stål och biobaserade beläggningar.

Det finns inte många industrier som är så nära sammanflätade med varandra som stål- och byggbranschen. I över ett sekel har de två sektorerna utvecklats tillsammans. Och framtiden för relationen finns inom hållbarhet.

Stål är ett fantastiskt byggmaterial. Materialet har ett väldigt bra förhållande mellan styrka och vikt, det är helt återvinningsbart, långlivat, formbart, och kan kombineras med andra material. Stål är också mångsidigt och enkelt att använda, till exempel för att snabbt få upp prefabricerade byggnader. SSAB:s fossilfria stål har en väldigt hög hållbarhet, och tillsammans med biobaserade beläggningar får materialet en ännu viktigare roll inom byggindustrin.

Hållbarhet ett krav

– Världen urbaniseras. År 2050 kommer cirka 70 procent av världens befolkning att bo i städer, säger Anke Meyer, Senior Marketing Manager, Building Segment på SSAB. Vi måste bygga en ny infrastruktur, renovera gamla byggnader och bygga ett stort antal nya.  Det behöver vi göra på ett ansvarsfullt sätt.

Historiskt är många byggnadsinnovationer direkt kopplade till innovationer inom stålsektorn. Ett exempel är bärande stålstommar, en innovation som gjorde det möjligt att kunna börja bygga skyskrapor.
Idag är hållbarhet en av de viktigaste drivkrafterna inom byggnadsindustrin. 
 
 

Arkitekter och byggare måste minimera koldioxidavtrycket från sina byggnader och kunna påvisa resultatet med ren fakta och siffror.

Anke Meyer, Senior Marketing Manager, SSAB

Anke Meyer

Kundernas efterfrågan är den största drivkraften

Lokala lagar och internationella fördrag har redan gett oss många byggregler som utgår från  hållbarhet, och det kommer allt fler.

Men lagstiftarna är inte de enda som kräver ett mer hållbart byggande. US Green Building Council säger att efterfrågan från kunderna är en av de största drivkrafterna för miljövänligt byggande. Mycket av den efterfrågan kommer från organisationer som ställer hållbarhetskrav i sina upphandlingar.

Ett mer hållbart byggande kan ha positiv inverkan på både på ett företags renommé och dess vinstmarginal. Hållbara byggnader kan vara billigare i drift, ha högre värde och vara mer efterfrågade av medvetna hyresgäster och investerare.


Fossilfritt stål är framtiden

Hållbart  byggande kräver mer hållbara  byggmaterial. Moderna byggnader skulle inte existera utan stål. Stål används ofta i bärande stommar, pelare, yttertak, fasader och takavvattning. Att använda fossilfritt stål skulle vara ett stort steg framåt inom hållbart byggande, både för nybyggnad och renovering.

 

Byggbranschen står för mer än en tredjedel av de globala CO2-utsläppen.

Därför är fossilfritt stål viktigt. 

HYBRIT är ett initiativ från SSAB, LKAB och Vattenfall som ersätter koks som används i järnmalmsbaserad ståltillverkning med vätgas som framställs med förnybart genererad el. Detta gör att biprodukten från ståltillverkning bara är vatten, inte koldioxid. SSAB siktar på att 2026 vara först i världen med att erbjuda marknaden fossilfritt stål och på att i stor utsträckning ha eliminerat koldioxidutsläppen från verksamheten till 2030.

Fossilfritt stål och biobaserade beläggningar – för ett grönare liv

GreenCoat® är varumärket för SSAB:s innovativa, hållbara färgbelagda stålprodukter. Beläggningen finns i över 400 färger och används ofta för tak och fasader, och för takavvattning. GreenCoat®-produkterna har en biobaserad beläggning där svensk rapsolja ersätter en stor del av de fossila oljorna i färgen. Denna patenterade, unika lösning från SSAB ger en avsevärt minskad miljöpåverkan.
Från och med 2026 kommer GreenCoat® färgbelagda stålprodukter att finnas tillgängliga även som fossilfritt stål.

 

 
House in the mountains

SSAB:s fossilfria stål och de biobaserade beläggningarna bidrar till en mer hållbar värld för alla.

Samarbeten är nyckeln till förändring

Fossilfritt stål kommer att få stor betydelse för utvecklingen av framtidens byggnader och för hela värdekedjan i byggsektorn. SSAB har redan börjat samarbeta med flera företag inom byggnadsindustrin för att utveckla koldioxidneutrala värdekedjor. Peab, Ruukki Construction och Lindab är redan djupt engagerade i SSAB:s HYBRIT®-teknologi för byggsektorn.

Visste du att…

mer än hälften av dagens globala efterfrågan på stål kommer från byggsektorn? 

eiffeltornet

Hur många ton CO2 behövdes för att bygga Eiffeltornet ?

Eiffeltornet är tillverkat av 7 300 ton stål. Om vi utgår från järnmalmsbaserade stålproduktionsmetoder, hur stort tror du att tornets koldioxidavtryck skulle vara?

11 000 ton
Stäng

Nästan. Det faktiska koldioxidavtrycket, om dagens järnmalmsbaserade produktionsmetoder hade använts, skulle vara 13 500 ton. Med SSAB:s fossilfria stål skulle det vara noll.

Fundera på innebörden av det

13500 ton
Stäng

Det stämmer. Om dagens järnmalmsbaserade produktionsmetoder använts, skulle koldioxidavtrycket vara 13 500 ton. Med SSAB:s fossilfria stål skulle det vara noll.

Fundera på innebörden av det

16 000 ton
Stäng

Nästan. Det faktiska koldioxidavtrycket, om dagens järnmalmsbaserade produktionsmetoder hade använts, skulle vara 13 500 ton. Med SSAB:s fossilfria stål skulle det vara noll.

Fundera på innebörden av det

Läs mer om fossilfritt stål

Hållbart stål

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.

facade

GreenCoat® Colorful Steel

GreenCoat® erbjuder ett brett sortiment av innovativa och miljövänliga färgbelagda stållösningar för tak, fasader och regnvattensystem.

facade made of COR-TEN®

COR-TEN®

COR-TEN® är ett iögonfallande och väderbeständigt stål till byggnadsfasader med praktiskt taget inget underhållsbehov.