Intressentengagemang

Intressentgrupper

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågorna. Läs mer om våra intressentdialoger i vår Årsredovisning.

Följande grupper anses vara de viktigaste intressentgrupperna:

  • Befintliga och potentiella kunder
  • Befintliga och potentiella medarbetare
  • Aktieägare, investerare och finansiärer
  • Befintliga och potentiella leverantörer
  • Lokala samhällen i närheten av våra produktionsanläggningar
  • Myndigheter och organisationer

Andra intressenter som vi samverkar aktivt med omfattar media, tillsynsmyndigheter, olika forskningsorgan och partnerorganisationer, forskningsinstitut, universitet och yrkesskolor.

 

Strategi för intressentengagemang

Vårt mål är att ha en regelbunden och öppen dialog med våra intressenter. En öppen och kontinuerlig dialog ökar tilltron på SSABs förmåga att hantera risker och utnyttja möjligheter, vilket samtidigt förbättrar vår utveckling som företag.

 

Exempel på nyckelfrågor som diskuterades med berörda intressenter 2021:

  • Först inom fossilfritt stål och våra hållbarhetsresultat
  • CO2-utsläpp och hur SSAB arbetar för att minska sin klimatpåverkan, inklusive Science Based Targets
  • HYBRITs framsteg i produktionen av järnsvamp, och valsning och leverans av det första fossilfria stålet till en kund
  • Säkerhet i SSABs verksamhet

Medlemskap i organisationer

I denna tabell finns en förteckning över SSABs viktigaste medlemskap, enligt land eller område.

Land eller område         Organisationer
 Globalt  Leadership Group for Industry Transition (LeadIT), Energy Transitions Commission (ETC), First Movers Coalition
 Europa           Eurofer, Euroslag, Eurometal, Corporate Leadership Group (CLG)
(indirekt genom medlemskapet i Hybrit Development AB)
 Nordamerika           American Iron and Steel institute (AISI), National Association of Manufacturers (NAM),
Steel Manufacturers Association (SMA)
 Sverige         

Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet),
Steel and Metal Wholesalers Association, Stålbyggnadsinstitutet, Föreningen
Mineralteknisk Forskning, Betonginstitutet, Swedish Leadership for Sustainable
Development, Fossilfritt Sverige, Transparency International’s Corporate Supporters Forum

 Finland           Finska metallproducenter, Suomen ElFi (Stora finska elkonsumenter), finska
stålbyggnadsföreningen, finska byggbranschorganisationen,
finska teknikindustrifederationen, Kolfakta

SSAB:s riktlinje för klimatengagemang

SSABs samarbete med politiska beslutsfattare globalt, inom EU och nationellt, syftar till att informera om möjligheter, utmaningar och behov kopplade till industrins minskning av koldioxidutsläpp. De områden som är av särskilt intresse för SSAB är klimatpolitik, energipolitik och industripolitik, samt frågor relaterade till offentlig finansiering och effektiva tillståndsprocesser. För våra påverkansaktiviteter i EU är SSAB registrerat i EU Transparency Register.

SSABs klimatpolitiska engagemang och dialog med samhället och beslutsfattare är förankrade i vår uppförandekod och bygger på SSABs övergripande hållbarhetsstrategi. SSABs klimatmål har godkänts av Science Based Targets-initiativet. Detta vägleder också vår klimatlobbying – vi stödjer och förespråkar målen i Parisavtalet.

Med tanke på utmaningen att uppnå en hållbar och affärsdriven övergång till fossilfri verksamhet kommer vi att behöva arbeta och samarbeta med andra intressenter, såsom regeringar, branschorganisationer och partners. Koncernens klimatpolitiska engagemang och utåtriktade strategi beslutas av koncernledningen och genomförs av experter inom hela organisationen. SSAB bedriver detta engagemang antingen direkt eller indirekt genom branschorganisationer eller andra medlemsorganisationer. Vi arbetar för närvarande med att stärka vår styrning kring klimatlobbying mot företag och att utveckla vår bedömning av medlemsföreningar, och vår egen procedur för agerande där våra branschföreningar och/eller andra medlemsorganisationer inte skulle vara i linje med Parisavtalets mål eller våra egna mål, i strid med våra förväntningar.