När Caroline Friberg tog studenten på Norra Real i Stockholm hade hon bestämt sig för ett sabbatsår med jobb på ICA och en säsong som skidinstruktör i alperna. Framtidsplanerna efter det var universitetsstudier – kanske läkare, kanske civilingenjör. Men när broschyren om Tekniksprånget kom i brevlådan blev Caroline påmind om det hon hade fått information om i skolan. Så det blev inget med ICA, det blev Tekniksprånget i stället med fyra månaders betald praktik i Luleå för att prova på ingenjörsyrket i praktiken.

  • - Jag sökte några platser i Stockholm lite halvhjärtat men la mest krut på ansökan till SSAB Luleå, berättar Caroline Friberg.


Hon hade stött på SSAB i sitt gymnasiearbete om Hybrit och planerna för fossilfritt stål och var intresserad av den utvecklingen.

  • - Jag är så glad och tacksam för att jag fick platsen på SSAB Luleå. Det har varit mycket utvecklande för mig, dels med de intressanta arbetsuppgifter jag fått, dels med erfarenheten av att flytta hemifrån och hitta min plats i en helt ny stad, säger Caroline.


Med bara drygt en vecka kvar av praktiktiden kan Caroline se tillbaka på produktiva veckor på SSAB Luleå. Hon har rott i land två projekt som kommer att bli mycket användbara som grund för fortsatta förbättringsarbeten.


Varför går skänklocken sönder?


Det kom som en positiv överraskning för Caroline att hon fick så konkreta och processnära arbetsuppgifter. Hon fick i uppdrag att göra en grundorsaksanalys som kan minska underhållsbehovet för skänklock. Varför går de sönder? Hur ser underhållsflödet ut? Att lösa problem är det bästa Caroline vet. Genom att vara ute i driften och prata med personalen har hon tagit reda på detaljer kring hur de arbetar nu med skänkarna, vilka observationer de har gjort och vad det är som leder fram till att skänklocken behöver repareras.

  • - Jag har blivit så väl bemött och alla är öppna och försöker hjälpa till när de väl har förstått vad jag håller på med. Alla ser nyttan med att minska reparationsbehovet, säger Caroline.


En del orsaker hon presenterar i sin rapport är svåra att påverka men det finns också sådant som förmodligen kan åtgärdas, till exempel för att minska risken för stötar på grund av att locken inte ligger plant på skänkarna.

  • - Att locken behöver ligga plant är en punkt i analysen. Annat kan handla om rutiner och körsätt. Jag lyfter även problem i ett av skänkställen där det är svårt att placera locken, säger hon. Analysen om grundorsaker ger fältverkstan ett bra underlag för fortsatt förbättringsarbete i samverkan med driftspersonalen.


Hur ser kokillernas renoveringsflöde ut?


Det andra projektet som Caroline Friberg har arbetat med är kartläggning av flödet för renovering av kokillernas smalsidor och bredsidor.

  • Det är riskabelt när ett återkommande reparationsflöde är för personbaserat, och att ta reda på hur det faktiskt ser ut är första steget mot automatiserade och robusta rutiner. Jag har kollat vilka ritningar och beskrivningar som finns och hur de används, letat fram data och intervjuat driftspersonalen, säger Caroline.

  • Generellt har jag insett hur mycket som går att effektivisera och förbättra i en så omfattande verksamhet som denna. Det handlar inte bara om omställningen till fossilfritt stål utan även om att förbättra inom befintliga processer, och det har varit en aha-upplevelse för mig.


Nya ögon på gamla problem


da Haukka på Underhållsutveckling är Carolines handledare och hon uppskattar de nya infallsvinklar man får när nya ögon studerar ett vardagligt problem. Att vara handledare är givetvis viktigt för SSAB:s långsiktiga kompetensförsörjning, men det bidrar också till det egna lärandet, menar Ida.

  • Att vara handledare för Caroline har varit oerhört spännande och lärorikt. Hon har framgångsrikt drivit egna projekt och sökt stöd när det behövts. Där det funnits möjlighet har hon även fått vara med och bidra i mina projekt, säger Ida Haukka.


Caroline Friberg lämnar Luleå med positiva erfarenheter av SSAB. Hon kan mycket väl tänka sig att arbeta inom stålindustrin – om det nu inte blir läkarutbildningen som drar det längsta strået när hon väljer utbildning så småningom.

  • Jag har upptäckt hur viktigt det är för mig att arbeta med drivna människor och i en organisation som är öppen för förändring och förbättring, det är faktiskt viktigare än bransch. Här finns det en sådan positiv inställning och alla har varit fantastiskt vänliga, jag har känt mig välkommen och uppskattad. Jag har lärt mig så otroligt mycket, säger Caroline Friberg.


Fakta om Tekniksprånget


Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra Sveriges framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Projektet drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Tekniksprånget är fyra månader betald praktik som ger chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken.