Foto: Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, och fossilfritt stål.

Det är tredje året som SSAB deltar i den årliga klimatkonferensen som en del av Business Swedens delegation. Som ledare i den gröna omställningen inom stålindustrin har SSAB åtagit sig att samarbeta med viktiga intressenter för att fasa ut fossila bränslen och gå mot en mer hållbar framtid.

Stålproduktionen står för cirka 7-9 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt finns ett stort behov av stål i världen. Att ställa om stålindustrin för att minska dess CO2-utsläpp är avgörande för att nå målen i Parisavtalet och för att mildra klimatförändringarna.

SSAB genomförde världens första pilotleveranser av fossilfritt stål redan 2021. Vår omställning till ett i stort sett fossilfritt företag kommer att resultera i en minskning av Sveriges totala CO2-utsläpp med 10 procent och en minskning av Finlands CO2-utsläpp med 7 procent. SSAB är övertygad om att omställningen inte bara är nödvändig, utan också genomförbar och gynnsam för verksamheten. Vi kommer inte bara att minska utsläppen utan även säkra arbetstillfällen och konkurrenskraft.

– Vår forskning, innovation och produktion av fossilfritt stål kan förändra en hel bransch och dess värdekedja. Nu måste beslutsfattare nationellt och globalt skapa rätt förutsättningar för att stödja stålindustrins gröna omställning, säger Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, som deltar i konferensen.

SSAB efterlyser:

Snabbare tillståndsprocesser för gröna industriprojekt och för nödvändig infrastruktur såsom fossilfri elproduktion och utbyggda elnät.

- Lika spelregler. Beslutsfattarnas första prioritet bör vara att stödja forskning och utveckling och uppskalning av ny fossilfri teknik, inte att subventionera teknik som redan är kommersiellt tillgänglig.

- En standardiserad metod för att mäta, rapportera och verifiera koldioxidutsläpp. Detta kommer att göra det möjligt för kunder och konsumenter att jämföra kolintensiteten i stålprodukter och stödja marknader för material och produkter med låga utsläpp.

 

SSABs representanter kommer att vara på plats i ”the Blue and Green Zone” mellan den 30 november och 5 december och finnas tillgängliga framförallt i Sveriges, Finlands, Norges och ICCs paviljonger. Några av höjdpunkterna i vårt deltagande inkluderar diskussioner om:

Hur företag kan bidra med lösningar för global hållbarhet, som anordnas av FN:s sekretariat för klimatkonventionen, 30 november kl. 16.00, UNFCCC-paviljongen.

- Hur man implementerar tekniker med nära nollutsläpp för ett klimatneutralt samhälle, som anordnas av SSAB med flera, 2 december klockan 13.00, Sverige-paviljongen.

- Vad som behövs för att skala upp leveranserna för den rena elektrifieringen av den industriella omställningen, som anordnas av SSAB, 5 december kl. 11.00, Sverige-paviljongen.

- Hur man uppnår en koldioxidsnål och motståndskraftig värdekedja, som anordnas av SSAB med flera och inkluderar First Movers Coalition/USA:s utrikesdepartement, 5 december kl. 13.00, Sverige-paviljongen.

 

Besök Business Sweden på COP28 för mer information om programmet och för att delta som digital gäst.

 

Fakta om SSABs utsläppsfria stål:
SSAB har utvecklat två stålsorter med nära nollutsläpp: SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™. SSAB Zero är baserat på återvunnet stål och SSAB Fossil-free är baserat på vätgasreducerad järnsvamp (H-DRI) tillverkad med HYBRIT-teknik. Båda är tillverkade med fossilfri el.

Läs mer om SSABs fossilfria stålprodukter.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Molin, pressekreterare på SSAB, [email protected], tel.: +46 76110 46 76