Investeringsbeslutet är en historisk milstolpe för den gröna omställningen mot fossilfri ståltillverkning. Oxelösund är det första steget i SSABs plan att konvertera hela det nordiska produktionssystemet fram till omkring 2030.

– Det här investeringsbeslutet är ett väldigt viktigt steg i vår omställningsresa till fossilfri stålproduktion och till ett fossilfritt företag. Det kommer att ha en positiv inverkan såväl globalt som lokalt och hjälpa våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp. Samtidigt behåller vi lokala jobb och förbättrar den omgivande miljön, säger Martin Lindqvist vd och koncernchef SSAB.

– Investeringen i Oxelösund kommer att öka vår flexibilitet och intjäningsförmåga och med ombyggnaden av Oxelösund kan vi minska det svenska CO2-utsläppet med 3 procent. Det kräver dock att vi får ett slutgiltigt godkännande av den nödvändiga kraftledningen till Oxelösund, fortsätter Martin Lindqvist.

För att fortsatt kunna hålla ett högt tempo och leda den fossilfria omställningen har SSABs styrelse fattat beslut om att investera 6,2 miljarder kronor i en ny ljusbågsugn (EAF) med tillhörande råvaruhantering i Oxelösund. Därutöver tillkommer investering i den framtida kraftledningen samt återställningskostnader. Investeringen i Oxelösund kommer att eliminera behovet av att återinvestera i befintligt system med masugnar och koksverk och innebär en ökad kapacitet för premiumprodukter, en förbättrad kostnadsposition och ett fossilfritt produktionssystem.

2016 startade SSAB, tillsammans med LKAB och Vattenfall, initiativet HYBRIT för att utveckla ny fossilfri stålproduktionsteknik. En pilotanläggning för vätgasreducerad järnsvamp togs i drift i Luleå i augusti 2020. Från pilotvolymerna har SSAB tillverkat och levererat små partier fossilfritt stål till strategiska kunder och tagit en ledande position i den gröna omställningen inom stålindustrin.

I mars 2023 togs ytterligare ett viktigt steg, när SSAB introducerade SSAB Zero, ett stål utan fossila koldioxidutsläpp baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi. När Oxelösund byggs om kommer man att kunna producera stål utan koldioxidutsläpp, med en flexibel mix av fossilfri järnsvamp och skrot som råvara.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Hjalmarson, Head of External Communication, [email protected] tel. +46 76-1179185
Hanna Hoikkala, press officer, [email protected], tel. +46 73 655 1117