Allsköns småkryp, både de som flyger och de som lever på marken stod i centrum när SSAB Borlänge tillsammans med Borlänge kommun, 2047 Science Center och Skogen i skolan bjöd in till en familjedag på Småkrypslandet och i Sagostigens skog, som ligger alldeles intill, lördagen den 27 maj. Solen sken och det surrade av både bin och människor på Savelgärdet under de tre timmarna aktiviteterna pågick.

Vid 2047 Science Centers station fick besökarna låna skedar för att gräva efter småkryp i jorden, små askar att lägga dem och luppar för att kunna studera dem närmare.

Lilly Dahlström, 6 år, och Charlie Gustavsson, 3 år, var några av alla som grävde i jorden och fångade insekter. Freja Östergren, 7 år, ville inte sluta leta efter insekter då det är så som hon uttryckte det ”Häftigt, vissa glittrar så vackert. Vissa kan flyga och andra inte.”

 

Elmer, 5 år, byggde insektshotell tillsammans med pappa Rickard Boqvist. Foto: Henrik Hansson

 

Ved och halm


Vid insektshotellet kunde alla som ville hjälpa till att skapa inbjudande boplatser för bin och andra småkryp i de olika facken. Syskonen Ebba, 3 år, och Elmer, 5 år, fick hjälp av mamma Maria och Rickard Boqvist att bygga insektshotell av ved och halm.

Jakob Wallin, Borlänge kommuns biolog, som ansvarade för insektshotellet hade även håvar att låna ut till de som ville prova på att fånga flygande småkryp. Två som tog chansen att leta efter flygande insekter på ängen var kompisarna Winnie Dragsten, 5 år, och Nikki Westergren, 5 år, som stolt visade upp några av de insekter som de hade fångat.

För de som ville testa sina kunskaper om småkryp fanns en tipspromenad som sträckte sig från Småkrypslandet och in i Sagostigens förtrollade skog och ända bort till grillplatsen där man kunde få en grillad korv med bröd.

Längs med vägen fanns Helena Strandberg från Skogen i skolan, som berättade mer om vilka olika träd man kan hitta i skogen och om allemansrätten. Mirabell Södergren, 6 år, och Gordon Vestlund, 5 år gick promenaden tillsammans med mormor/farmor Ingegerd Sandin och fick veta att i den här skogen är mest lövträd.

 

Freja Östergren, 7 år, tycker det är häftigt med insekter, att det finns så många olika arter. Foto: Henrik Hansson

 

Pris till alla


Alla som hade minst åtta av tio rätt på frågorna fick ett litet pris, ett litet förstoringsglas, som är bra att ha för att titta på småkryp med. En av närmare 70 som fick pris var Lisette Silfverknapp, 8 år, som tyckte att tipspromenaden var det bästa med hela dagen. Rätt svar på frågorna längre ner.

Och även om det var en promenad på en knapp kilometer att gå från Småkrypslandet till sagostigens grillplats så gick merparten av besökarna den. Mats Eriksson och Håkan Enarsson som höll i korvgrillningen delade ut närmare 140 korv med bröd till stora och små.

 

Mirabell Södergren, 6 år, och Gordon Vestlund, 5 år gick tipspromenaden med mormor/farmor Ingegerd Sandin. Foto: Henrik Hansson

 

Utvärdera 


”Det blev en jättefin dag. Oerhört roligt att det kom så många barn som är intresserade och ville leta efter och lära mer om insekter”, sade Jakob Wallin, Borlänge kommuns biolog.

”Nu får vi fundera på hur vi kan göra det ännu bättre nästa år. Vi vill ju att fler ska upptäcka Småkrypslandet och Sagostigens fantastiska skog. Det är ju två oaser mitt i stan”, sade han.

 

Winnie Dragsten och Nikki Westergren, 5 år, lånade håvar och fångade insekter på ängen. Foto: Henrik Hansson

 

Rätt svar på tipspromenadfrågorna 


1. I marken lever många småkryp som äter gamla växt- och djurdelar, exempelvis daggmasken. Det är viktigt att de gör det, för de gör jorden bra för växterna att växa i. Hur många medelstora löv orkar en daggmask äta per dag? Rätt svar: 1. 3 st löv.

2. Inom vetenskapen sorterar man småkryp i olika grupper och ett sätt man använder sig av är att räkna antal ben. Spindlar har exempelvis åtta ben. Hur många ben har en insekt? Rätt svar: X. 6 ben

3. Småkrypen på bilden kallas ofta för tusenfotingar. Men det är inte deras riktiga namn. Vilket är deras riktiga, vetenskapliga namn? Rätt svar: 2. Mångfotingar

4. Tusentals djur, växter och svampar, vilken typ av djur bor gärna i död ved? Rätt svar: X. Insekter och småkryp

5. Hur växer träd? Om du hänger upp en mössa på en trädgren och lämnar kvar den ett helt år, hur högt händer mössan nästa år? Rätt svar: 1. På samma höjd.

6. Hur sammanfattar vi allemansrätten i Sverige? Rätt svar: X. Alla får vara i naturen, inte störa, inte förstöra.

7. Förutom honungsbin finns det många olika vilda bin. Hur många arter finns det? Rätt svar: 2. 300

8. Stål är en metall som är återvinningsbar. Hur många gånger kan man återvinna stål? Rätt svar: 1. Hur många gånger som helst.

9. Insekter är viktiga pollinatörer som äter nektar och pollen från blommorna samtidigt hjälper växterna att föröka sig. I vissa blommor behövs lång tunga för att nå nektaren. Vilka pollinatörer har längst tunga? Rätt svar: 1. Fjärilar

10. Borlänge kommun har ett bi som ansvarsart som vi ska ta särskilt hand om. Det finns kring de blomrika ängsmarkerna i Romme och bygger bo i sanden. Vad heter biet? Rätt svar: 1. Guldsandsbi

 

Lisette Silfverknapp, 8 år, mumsade på korv tillsammans med pappa Rickard Fredriksson vid grillplatsen. Foto: Henrik Hansson