Centrala Borlänge är en grön zon, privat fordonstrafik är förbjuden och de fordon som används måste vara fossilfria. Hur transporterar vi människor och varor till och från samt inom zonen?Det var SSAB Borlänges uppgift till de niondeklassare som deltog i vårterminens upplaga av Innovationskraft.  Femton elever på Forssaklackskolan valde att jobba med SSABs uppdrag. På fyra veckor skulle eleverna som var indelade i fem grupper ta fram fakta och spåna på olika lösningar.Att höghållfasta stål som både är starkare och lättare är en del i lösningen var en förutsättning. Dessutom skulle det finnas en tydlig koppling till de globala målen för en hållbar utveckling.

Fjärde upplagan

Innovationskraft drivs av 2047 Science Center i samarbete med flera lokala företag. Syftet är att visa eleverna vilka spännande yrken och uppdrag som en karriär som ingenjör kan innebära, men det handlar även om att lösa aktuella utmaningar hos företag.

- När eleverna får arbeta med projekt på direkt uppdrag av företag, ökar motivationen att lära sig mer om de ämnen som berörs. De får dessutom kontakt med företag som medverkar vilket ger en inblick i det regionala näringslivet. Är det på riktigt så blir det viktigt, säger Madelene Stenberg pedagog på 2047 Science Center i Borlänge.

Detta var fjärde gången som Innovationskraft genomfördes och nytt för i år var att företagen som deltog presenterade sitt uppdrag för en av skolorna istället för som tidigare alla skolor.

Elfordon

Eleverna på Forssaklackskolan fick en presentation av uppdraget av Ove Sjödahl i början av maj, efter två veckor fick de möjlighet att gruppvis träffa Ove Sjödahl och Anna Östlund från SSAB för att bolla sina idéer och ställa frågor. Efter ytterligare två veckor var det dags för den slutliga presentationen av de fem gruppernas förslag för att transportera människor och varor fossilfritt inom den gröna zonen.
Gemensamma nämnare för de fem grupperna är att det ska vara enkelt att använda för alla och att det ska finnas transportsätt som passar alla åldrar. Flera av grupperna hade valt fordon som drivs med el, såväl bilar och bussar som cyklar och sparkcyklar. En grupp föreslog fordon i olika storlekar där batteriet som drivs med solceller får extra hjälp av att passagerarna pumpar, en annan en vätgasdriven bränslecell där enda restprodukten blir vatten.

- Det var fem mycket intressanta förslag som presenterades. De här eleverna har utmanat oss och våra tankar. Det är imponerande och det tar vi med oss in i vårt eget arbete för att bli fossilfria, säger Jonas Larsson, SSABs miljöchef för Sverige, som tog del av presentationerna.

Samtliga fem förslag kommer att presenteras i SSABs tält under Borlänge Science Festival som genomförs i slutet av september.

- Innovationskraft är ett projekt som är mycket konkret och har en tydlig koppling till SSABs vision om en starkare, lättare och hållbar värld och hållbarhetsmål och därför en självklarhet för oss att delta i. Vi behöver ingenjörer nu och i framtiden, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB i Borlänge.