SSAB blog Kati ManninenMitt intresse för rening av vatten började när jag under mina studier samtidigt arbetade som operatör på ett biokemiskt reningsverk. Där fick jag undersöka avloppsvatten och lära mig hur det renas. Jag tog en masterexamen i miljöteknik vid Uleåborgs universitet i november 2017. I min masteravhandling undersökte jag så kallad "efterdenitrifiering", en viktig process vid vattenrening där nitrat omvandlas till kvävgas. Mitt huvudsakliga jobb som specialist är att modernisera processerna i reningsverket så att det utgående avloppsvattnet från koksverket uppfyller de stränga utsläppsgränserna.

Allt spillvatten från koksproduktionen behandlas i reningsverket. Avloppsvattnet som kommer till reningsverket är giftigt, så det är viktigt att avloppsvattnet behandlas på rätt sätt för att skydda miljön. Vattenrening innefattar både mekanisk och biokemisk rening. Vi kommer snart att införa två nya processteg som en del av den nuvarande processen, för att uppfylla nya utsläppsgränser.

Jag växte upp i en liten by i Finland nära naturen med lantgårdar och jordbruk. Redan som liten lärde jag mig att respektera och vara rädd om naturen och njuta av allt vackert. Jag tog vara på alla möjligheter till lek och nyfiken som jag är upptäckte jag stränder, klippor och den fantastiska skogen i Vasankari. När jag gick i högstadiet och gymnasiet började miljöfrågorna komma i ropet. Jag insåg att jag ville arbeta med att förebygga miljöproblem och kände att miljöteknik var rätt väg för mig. En mansdominerad bransch där det behövs fler kvinnor. När jag inte jobbar tycker jag om att idrotta, träffa mina vänner och kanske, om jag har tid, att fotografera och måla. Jag känner att mina fritidsintressen är en bra motvikt till mitt jobb.

Förutom mitt ordinarie jobb kommer jag ingå i en projektgrupp som studerar svart kol. Projektgruppen undersöker speciella tekniker för att kartlägga ursprunget till svart kol. Svart kol är det tredje skadligaste elementet i atmosfären efter koldioxid och metan. Svart kol är sotpartiklar som bildas genom ofullständig förbränning av fossila bränslen och biomassa. Partiklarna har negativa effekter på hälsan och bidrar till den globala uppvärmningen. Typiska utsläppskällor är vägar, industrier och uppvärmning av hus. Projektet leds av Tammerfors universitet och Meteorologiska institutet i Finland.

Kati Manninen, Reningsverksspecialist, SSAB Europe i Brahestad, Finland

SSAB är på en spännande hållbarhetsresa – Sustainability Expedition. I en serie blogginlägg berättar några av våra medarbetare om olika hållbarhetsinitiativ som pågår inom bolaget. Hur vi arbetar med vår vision - En starkare, lättare och mer hållbar värld.