Hanna Lindelöw och Wilma Ragnarsson på besök i Kallvalsverket på SSAB i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

Båda antogs till Tekniksprånget hösten 2018 på SSAB i Borlänge. Nu har nästan halva tiden av de tjugo veckorna passerat och Hanna Lindelöw och Wilma Ragnarsson har påbörjat sitt andra av tre uppdrag. Det första uppdraget var att undersöka hur kommunikationen fungerar på SSAB i Borlänge.
- Det jag har lärt är att det är mycket som man inte tänker på som faktiskt är kommunikation, till exempel inom arbetsgrupper och skiftlag. Att kommunikation är så viktigt för att allt ska fungera, säger Wilma Ragnarsson och får medhåll från Hanna Lindelöw.
- En annan sak som jag har lärt mig under de här första veckorna är att samarbeta med andra. Allt behöver inte vara på mitt sätt, eller att mitt sätt är inte alltid det bästa, säger Hanna Lindelöw.
Undersökningen gav dem möjlighet att lära känna verksamheten på SSAB i Borlänge. För att få så många deltagare som möjligt från produktionen besökte Hanna och Wilma skiftlag på alla avdelningar.
- Vi fick en bra överblick av SSABs verksamhet vilket var jättebra för oss, säger de båda.
I uppdraget ingick att sammanställa alla svar och dra slutsatser och även ta fram förbättringsförslag. Resultatet presenterade de sedan för SSAB Borlänge ledningsgrupp. (Här kan du läsa mer om undersökningen och dess resultat).
Ingen av dem visste särskilt mycket om SSAB innan de kom hit.
- Innan jag var på verksvisning med skolan på SSAB i våras visste jag inte mer än att SSAB gör stål, berättar Hanna Lindelöw.
Wilma Ragnarsson blev nyfiken på SSAB genom av sina grannar som jobbar här och sökte sommarjobb.
- Om det inte varit för min granne hade jag aldrig kommit på tanken att söka mig hit, säger hon och berättar att hon jobbade skift i Varmvalsverket under sommaren.
Att genom Tekniksprånget få möjlighet att prova på hur det är att jobba som ingenjör på ett företag under en termin tycker de är bra.
- Jag har redan bestämt mig för att studera till ingenjör men tycker det är bra att få se hur det verkligen är och fungerar på en arbetsplats, vad man kan arbeta med som ingenjör, säger Hanna Lindelöw.
För Wilma Ragnarsson är det inte lika självklart, hon vill gärna bli veterinär men har inte bestämt sig ännu.
- Vi får se. Ingenjörsyrket verkar hittills också mycket intressant, säger hon.

Fakta om Tekniksprånget
Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Över 200 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter runt om i Sverige. SSAB har varit med i Tekniksprånget sedan starten.